Kalkulator obniżki czynszów

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-03-10

Obniżki czynszów
Gmina Miasto Szczecin prowadzi politykę czynszową zmierzającą do ustalenia czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym i na stopniową likwidację wieloletnich zaniedbań w sferze remontów.
  
Dla kogo obniżka?
 
Obniżkę czynszu może otrzymać najemca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
 
 • Zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony,
 • Spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu.
Dochód uzależniony jest od najniższej emerytury (od 1 marca 2013 r. wynosi ona 831,15 zł) i nie może przekraczać:

Wartość
obnizki
Gospodarstwo 1-osobowe
Gospodarstwo 2-osobowe
Gospodarstwo 3-osobowe
Gospodarstw 4-osobowe
Gospodarstwo 5-osobowe
Gospodarstwo 6-osobowe
Gospodarstwo 7-osobowe
Gospodarstwo 8-osobowe
40%
1688,90
 
2533,35
 
3800,03
 
5066,70
 
6333,38
 
7600,05
 
8866,73
 
10133,40
 
30%
2111,13
 
3040,02
 
4560,03
 
6080,04
 
7600,05
 
9120,06
 
10640,07
 
12160,08
 
15%
2364,46
 
3377,80
 
5066,70
 
6755,60
 
8444,50
 
10133,40
 
11822,30
 
13511,20
 
 
 
 • Nie posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu lub za zgodą gminy spłaca zaległości w ratach zgodnie z ich harmonogramem,
 • Zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej
a) 50 m2 – dla gospodarstwa jednoosobowego
b) 60 m2 – dla gospodarstwa dwuosobowego
c) 70 m2 – dla gospodarstwa trzyosobowego
d) 80 m2 – dla gospodarstwa czteroosobowego
e) 90 m2 – dla gospodarstwa pięcioosobowego
f) 100 m2 – dla gospodarstwa sześcioosobowego, w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 10 m2.

UWAGA: Kryterium metrażowe nie dotyczy najemców mieszkań w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz lokali wspólnych.
 
Jeżeli najemca zajmuje lokal, który nie spełnia kryterium metrażowego, a oświadczy, że podejmie działania w celu zamiany zajmowanego lokalu na mniejszy, gmina może jednorazowo (na okres 12 miesięcy) udzielić obniżki czynszu.
 
W przypadku osoby bezrobotnej wymagany jest dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Obniżka nie przysługuje osobie bezrobotnej, która odmówiła przyjęcia proponowanej oferty pracy.
 
Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy.
 
Do oszacowania wysokości obniżki czynszu w konkretnej sytuacji, może być pomocny kalkulator umieszczony na stronach Urzędu Miasta Szczecin.
 
Niezbędne dokumenty
 
Aby uzyskać ulgę, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów, są to:
 
 • wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 • deklaracja o dochodach najemcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)
 • zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające deklarowane, osiągnięte przez najemcę i wszystkich członków gospodarstwa domowego dochody
 • w przypadku pobierania renty/ emerytury: zaświadczenie z ZUS o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcyprzed złożeniem wniosku lub odcinki  lub potwierdzenia bankowe wraz z decyzją o wysokości przyznanej emerytury/ renty.
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, chyba że pozostały okres potwierdzony jest zaświadczeniem o uzyskanym dochodzie.
  
Kiedy i gdzie składać dokumenty?
 
Najemcy składają wnioski o obniżkę czynszu wraz z załącznikami w siedzibach zarządców mieszkaniowego zasobu komunalnego, którymi są:
 
 • Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Mariacka 25 w Szczecinie
 • rejonowe siedziby ZBiLK – ul. Kościelna 12, Komuny Paryskiej 2/3, Kadłubka 24a, Podhalańska 9, Jagiellońska 33, Niemierzyńska 22, Łokietka 22, Kaszubska 30, Szpitalna 18, Goszczyńskiego 4
 • Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”, ul. Batalionów Chłopskich 61a, ul. Mariacka 24
 • Szczecińskie Centrum Renowacyjne, ul. Bogusława X 52/2
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w swoim reojnie ZBiLK (w dziale - czynsze). Adresy na Rejony administracji: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=8, numry telefonów: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=2.
  
Obniż czynsz poprzez zamianę!
 
Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań komunalnych poprzez pomoc ich użytkownikom, którzy mają kłopoty finansowe. Proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu. Nie wyklucza się możliwości uzyskania lokalu większego w wyniku zamiany. Zamiany będą dotyczyć wyłącznie lokali komunalnych oraz z zasobów Szczecińskiego TBS, TBS „Prawobrzeże” i Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego.

informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-03-10 o godzinie: 10:44:26 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski