Dodatki mieszkaniowe
Pomoc w spłacie zadłużenia
Zasady umorzeń odsetek i zaległości

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-10-13

CzynszeWybrane zagadnienia należy wybrać w menu bocznym.
Stawka czynszu w lokalu socjalnym wynosi obecnie 1,21 zł/m2
Stawki czynszu w lokalach komunalnych Gminy Miasto Szczecin określają następujące uchwały Rady Miasta:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/97B5DC872F154B47BB3F6D2D781D8B6C/509.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C0C562BBAA7E4D4DBCDCAB945E271393/663_pop.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C4E0469C976B414FBBC607B01E734357/1025.pdf

informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-10-13 o godzinie: 10:08:59 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski