logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Do pobrania

W CELU POBRANIA WYBRANEGO DOKUMENTU KLIKNIJ NA JEGO NAZWĘ LUB POBIERZ Z WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW (PONIŻEJ).

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH:
 1. Zaświadczenie o dochodach
 2. Zaświadczenie o dochodach na TBS (za rok poprzedni)
 
OBNIŻKI CZYNSZÓW:
 1. Wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 2. Deklaracja o dochodach – obniżki czynszu
 3. Oświadczenie – o odpowiedzialności karnej
 4. Zaświadczenie o dochodach 
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA i zgoda na przetwarzanie danych

ZWROT NADPŁATY:
 1. Wniosek o zwrot nadpłaty z konta czynszowego
 2. Wniosek o zwrot kaucji

ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas nieoznaczony
 2. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego dla najemców posiadających umowę na czas oznaczony
 3. Wniosek o zamianę międzylokatorską
 4. Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiej
 5. Oświadczenie do wniosku o zamianę
 6. Deklaracja o dochodach
 7. Oświadczenie o publikacji zdjęć – do zamiany międzylokatorskiej  

ZIELONE PODWÓRKA I ZIELONE PRZEDOGRÓDKI SZCZECINA:
 1. Wniosek – Zielone Podwórka
 2. Wniosek – Zielone Przedogródki
 3. Regulamin – Zielone Podwórka
 4. Regulamin – Zielone Przedogródki
 
SPRAWY WINDYKACYJNE - ROZŁOŻENIE NA RATY:
 1. Wniosek o udzielenie ulgi - rozłożenie zaległości na raty
 2. Wniosek o udzielenie ulgi - rozłożenie zaległości na raty i o umorzenie odsetek
 3. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (formularz ZBiLK).
 4. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 5. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 7. Oświadczenie o o uznaniu długów.

SPRAWY WINDYKACYJNE - UMORZENIE:
 1. Wniosek o udzelenie ulgi - umorzenie zaległości.
 2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (na formularzu ZBiLK).
 3. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 4. Oświadczenie o rodzaju uzyskiwanego dochodu.
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 6. Oświadczenie (wnoszę o umorzenie).

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego 
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu
 
KARTA ALARMOWA:
 1. Karta alarmowa
 
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH LOKALI MIESZKALNYCH:
 1. Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego (po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy, po spłacie zaległości, po wygaśnięciu umowy, tzw. rozgęszczenie, w związku z innymi okolicznościami)
 2. Deklaracja o wysokości dochodu
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym
 5. Zaświadczenie o dochodach
 
LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY, GARAŻE:
 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznego
 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 4. Służebność gruntowa – wniosek
 5. Służebność przesyłu – wniosek
 6. Zajęcie terenu – wniosek
 7. Wniosek o raty / umorzenie dla przedsiębiorcy
  1. Załącznik -  formularz przy ubieganiu się o pomoc publiczną
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
 8. Wniosek o raty / umorzenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  1. Załącznik - oświadczenie o skutkach umorzenia
  2. Załącznik - oświadczenie dot. danych osobowych
  3. Załącznik - oświadczenie o stanie majątkowym
 9. Oświadczenie o stanie majątkowym (zał. do wniosku o umorzenie / raty)
 10. Oświadczenie o skutkach umorzenia (zał. do wniosku o umorzenie / raty
 11. Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu
 12. Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji
 13. Wniosek w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy
 14. Wniosek o wydzierżawienie gruntu
 15. Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy
 16. Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcy
 17. Wniosek o dzierżawę/użyczenie nieruchomości gruntowej dla: organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych
 18. KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty dotyczące lokali użytkowych, bezprzetargowy najem lokalu uzytkowego
 19. Obowiązek informacyjny do zamieszczenia w ogłoszeniu o przetargach na najem lokali użytkowych, garaży oraz terenów pod garażami
 20. Klauzula informacyjna do wniosku o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastruktury


INNE:
 1. Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniu
 2. Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochodu
 3. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokal socjalny, do remontu, zamiana z urzędu, sprzedaż, obniżki czynszu 
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA - lokale zamienne,  mieszkania chronione, dla osób niepełnosprawnych, bezprzetargowy najem lokalu garażu
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownie artystyczne, lokale kryzysowe, odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia rozliczenia mediów
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA (rozwiązanie umowy najmu)
 9. Wniosek o rozwiązanie umowy najmu

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: 2009-04-23 o godzinie: 13:22:13 przez użytkownika System Administrator
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2021-01-13 o godzinie: 12:37:08 przez użytkownika Kamil Doering

Publikacja treści wykonana dnia: 2021-01-13 o godzinie: 12:37:08 przez użytkownika Kamil Doering

Licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 132294 razy.

Historia wersji:


2021-01-13 - 12:37:08 - Kamil Doering 2020-12-29 - 15:11:26 - Kamil Doering 2020-12-29 - 15:04:04 - Kamil Doering 2020-12-29 - 14:55:58 - Kamil Doering 2020-12-29 - 14:54:35 - Kamil Doering 2020-12-14 - 11:41:57 - Kamil Doering 2020-09-10 - 09:02:19 - Artur Mozolewski 2020-07-28 - 07:47:50 - Kamil Doering 2020-07-24 - 14:05:11 - Kamil Doering 2020-07-24 - 14:01:53 - Kamil Doering 2020-06-10 - 09:10:34 - Kamil Doering 2020-05-25 - 12:07:36 - Kamil Doering 2020-05-15 - 07:38:39 - Artur Mozolewski 2020-05-05 - 13:13:19 - Artur Mozolewski 2019-12-10 - 12:16:00 - Artur Mozolewski 2019-08-30 - 14:50:48 - Kamil Doering 2019-08-30 - 14:50:20 - Kamil Doering 2019-08-30 - 14:48:11 - Kamil Doering 2019-08-30 - 13:00:11 - Kamil Doering 2019-08-30 - 10:29:19 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:52:59 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:52:42 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:50:33 - Kamil Doering 2019-08-16 - 10:49:21 - Kamil Doering 2019-05-23 - 08:22:47 - Karolina Wielińska 2019-05-10 - 10:13:38 - Artur Mozolewski 2018-11-30 - 13:07:43 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:34:32 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:34:08 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:33:29 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:32:45 - Kamil Doering 2018-10-26 - 13:30:28 - Kamil Doering 2018-10-08 - 07:57:01 - Artur Mozolewski 2018-09-11 - 11:08:28 - Artur Mozolewski 2018-08-03 - 09:14:20 - Kamil Doering 2018-08-03 - 09:13:45 - Kamil Doering 2018-06-28 - 13:06:19 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:13:28 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:12:26 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:11:24 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:09:37 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:07:51 - Artur Mozolewski 2018-06-26 - 11:06:23 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 13:46:40 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:18:32 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:14:06 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:06:08 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 12:00:44 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:57:17 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:54:34 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:52:49 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:51:30 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:49:16 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:46:57 - Artur Mozolewski 2018-06-25 - 11:45:17 - Artur Mozolewski 2018-06-14 - 09:56:34 - Kamil Doering 2018-06-12 - 13:17:44 - Kamil Doering 2018-06-12 - 13:15:34 - Kamil Doering 2018-06-12 - 13:14:54 - Kamil Doering 2018-05-22 - 15:04:14 - Artur Mozolewski 2018-05-21 - 14:09:12 - Kamil Doering 2018-05-21 - 14:04:32 - Kamil Doering 2018-01-10 - 08:27:32 - Artur Mozolewski 2018-01-09 - 13:38:19 - Artur Mozolewski 2017-10-09 - 08:54:23 - Artur Mozolewski 2017-10-04 - 12:56:47 - Artur Mozolewski 2017-08-28 - 10:16:14 - Artur Mozolewski 2017-07-25 - 11:06:53 - Artur Mozolewski 2017-07-04 - 11:19:51 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:16:14 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:15:11 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:10:06 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 11:02:28 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:59:33 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:56:24 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:50:34 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:46:50 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:43:17 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:39:47 - Marcin Nieradka 2017-07-04 - 10:33:23 - Marcin Nieradka 2017-04-20 - 13:34:35 - Marcin Nieradka 2017-04-20 - 13:33:15 - Marcin Nieradka 2017-03-14 - 13:22:59 - Marcin Nieradka 2017-03-14 - 13:22:19 - Marcin Nieradka 2017-02-16 - 12:54:31 - Artur Mozolewski 2016-12-29 - 11:36:03 - Artur Mozolewski 2016-11-30 - 14:57:49 - Marcin Nieradka 2016-11-30 - 14:54:16 - Marcin Nieradka 2016-11-30 - 11:41:59 - Artur Mozolewski 2016-11-17 - 15:19:59 - Marcin Nieradka 2016-11-17 - 15:17:50 - Marcin Nieradka 2016-11-14 - 11:43:39 - Marcin Nieradka 2016-07-22 - 09:42:30 - Artur Mozolewski 2016-06-30 - 13:11:08 - Marcin Nieradka 2016-04-13 - 08:17:10 - Artur Mozolewski 2016-04-13 - 08:16:50 - Artur Mozolewski 2016-03-02 - 11:51:05 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-03-02 - 11:50:22 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-25 - 14:54:41 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-25 - 14:48:57 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-23 - 14:57:32 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-23 - 14:00:53 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-12 - 08:56:30 - Artur Mozolewski 2016-02-08 - 08:48:10 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-08 - 08:46:13 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-03 - 10:19:29 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-02-03 - 10:12:46 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-22 - 09:02:22 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-22 - 09:00:21 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-22 - 08:58:06 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-20 - 10:48:14 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-20 - 10:43:02 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-20 - 10:40:07 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-14 - 11:47:36 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-13 - 12:36:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-13 - 12:36:06 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-12 - 14:25:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-12 - 11:24:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-12 - 11:23:32 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-11 - 14:26:33 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-11 - 13:48:13 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:57:04 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:56:28 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:53:31 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:50:20 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:49:57 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:47:08 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:46:33 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:41:24 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2016-01-07 - 14:33:56 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-21 - 13:45:48 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-21 - 13:42:27 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-21 - 12:00:05 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2015-12-04 - 14:13:00 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2013-04-08 - 13:50:58 - Tomasz Owsik-Kozłowski 2009-04-23 - 13:22:13 - System Administrator
Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1Zał. 14 oświadczenie o skutkach umorzeniaikona rozszerzenia załącznika29.5 kB2013-04-09 10:02:19
2Oświadczenie o stanie majątkowym - obniżki czynszówikona rozszerzenia załącznika92.3 kB2013-04-09 10:11:44
3Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy - obniżki czynszówikona rozszerzenia załącznika80.5 kB2013-04-09 10:12:12
4Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlaneikona rozszerzenia załącznika114.4 kB2013-04-10 11:58:16
5Wniosek o ustalenie warunków zabudowyikona rozszerzenia załącznika130.3 kB2013-04-10 12:03:01
6Karta Alarmowa - obowiązujący wzórikona rozszerzenia załącznika48.5 kB2013-05-29 15:21:42
7Służebność gruntowa - wniosekikona rozszerzenia załącznika39 kB2014-02-06 14:27:54
8Służebność przesyłu - wniosekikona rozszerzenia załącznika54.5 kB2014-02-06 14:28:12
9Zajęcie terenu - wniosekikona rozszerzenia załącznika51.5 kB2014-02-06 14:28:49
10Oświadczenie o stanie majątkowym - zał. nr 1 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garażeikona rozszerzenia załącznika48.5 kB2014-04-11 16:34:21
11Oświadczenie o skutkach umorzenia - zał. nr 3 - do wniosku o umorzenie / raty - lokale użytkowe, grunty, garażeikona rozszerzenia załącznika11.5 kB2014-04-11 16:34:47
12Oświadczenie o potrzebach mieszkaniowych i zamieszkiwaniuikona rozszerzenia załącznika13.4 kB2014-07-30 15:00:45
13Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]ikona rozszerzenia załącznika90 kB2014-08-18 10:21:56
14Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]ikona rozszerzenia załącznika49 kB2014-08-18 10:22:09
15Oświadczenie o publikacji zdjęć - do zamiany międzylokatorskiejikona rozszerzenia załącznika110.8 kB2014-11-03 11:17:34
16Oświadczenie do wniosku o zamianęikona rozszerzenia załącznika97 kB2015-12-04 13:35:11
17Wykaz dokumentów do zamiany międzylokatorskiejikona rozszerzenia załącznika88 kB2015-12-04 13:35:21
18Zielone Podwórka Szczecina - WNIOSEKikona rozszerzenia załącznika120.7 kB2014-11-25 13:58:20
19Zielone Przedogródki Szczecina - WNIOSEKikona rozszerzenia załącznika120.7 kB2014-11-25 13:58:32
20Wniosek o przydział lokalu dla organizacji pożytku publicznegoikona rozszerzenia załącznika97.9 kB2015-12-21 12:00:58
21Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]ikona rozszerzenia załącznika140.4 kB2015-12-21 13:44:08
22Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcyikona rozszerzenia załącznika89.2 kB2015-12-21 13:44:36
23Wniosek o sprzedaż garażu na rzecz najemcyikona rozszerzenia załącznika88 kB2015-12-21 13:44:52
24Zielone Podwórka Szczecina - regulamin programuikona rozszerzenia załącznika335.9 kB2016-02-23 14:56:35
25Zielone Przedogródki Szczecina - regulamin programuikona rozszerzenia załącznika271.8 kB2016-02-23 14:56:43
26Oświadczenie o rodzajach uzyskiwanego dochoduikona rozszerzenia załącznika264.6 kB2016-02-25 14:54:17
27Zaświadczenie o dochodach na mieszkanie z zasobu TBSikona rozszerzenia załącznika108 kB2016-06-28 15:03:04
28Wniosek o udzielenie obniżki czynszuikona rozszerzenia załącznika119.3 kB2016-11-30 14:53:33
29Deklaracja o dochodach - obniżki czynszówikona rozszerzenia załącznika82.3 kB2016-11-30 14:57:03
30Deklaracja przystąpienia do programu "Odpracuj dług"ikona rozszerzenia załącznika14.5 kB2017-04-20 13:30:23
31Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychikona rozszerzenia załącznika25.5 kB2017-07-04 11:14:45
32Oświadczenie - windykacjaikona rozszerzenia załącznika23.5 kB2017-07-04 11:18:23
33Wniosek o dzierżawę dla organizacjiikona rozszerzenia załącznika380.7 kB2017-07-25 11:03:28
34Oświadczenie dot. danych osobowych - lokale użytkowe, grunty, garażeikona rozszerzenia załącznika53.6 kB2017-08-28 10:10:20
35Oświadczenie o skutkach umorzenia - dla osób nieprowadzących działalności - oświadczenie o skutkach umorzenia -dla osób nieprowadzących działalności gospodarczejikona rozszerzenia załącznika46.6 kB2017-08-28 10:10:57
36Oświadczenie o stanie majatkowym - dla osób ubiegających się o raty i umorzenie - lokale użytkowe, grunty, garaże ikona rozszerzenia załącznika119.2 kB2017-08-28 10:11:26
37Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimisikona rozszerzenia załącznika152.4 kB2017-08-28 10:11:45
38WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - odroczenie terminu platnosciikona rozszerzenia załącznika258.9 kB2018-01-09 13:35:46
39WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - rozlozenie zaleglosci na raty i o umorzenie odsetekikona rozszerzenia załącznika259.9 kB2020-12-29 14:48:33
40OŚWIADCZENIE O UZNANIU DŁUGUikona rozszerzenia załącznika262.2 kB2018-01-10 08:26:30
41KLAUZULA INFORMACYJNA - lokale zamienne, mieszkania chronione, dla osób niepełnosprawnych, bezprzetargowy najem lokalu garażuikona rozszerzenia załącznika291.3 kB2018-06-25 11:49:45
42KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownie artystyczne, lokale kryzysowe, odpowiedź na pismo w sprawie wyjaśnienia rozliczenia mediówikona rozszerzenia załącznika290.7 kB2018-06-25 11:52:10
43KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty (lokale mieszkalne)ikona rozszerzenia załącznika349.8 kB2018-06-25 11:53:29
44KLAUZULA INFORMACYJNA - umorzenia, rozłożenia na raty dotyczące lokali użytkowych, bezprzetargowy najem lokalu uzytkowegoikona rozszerzenia załącznika347.9 kB2018-06-25 11:55:09
45KLAUZULA INFORMACYJNA DO OŚWIADCZENIA (rozwiązanie umowy najmu)ikona rozszerzenia załącznika290.8 kB2018-06-25 11:59:34
46OSWIADCZENIE O ZGODZIE DO PRZETWARZANIA DANYCH do wniosku o umorzenia zaległości za lokal mieszkalnyikona rozszerzenia załącznika195.6 kB2018-06-25 12:12:51
47OSWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCHikona rozszerzenia załącznika178.6 kB2018-06-25 12:15:38
48WNIOSEK O REGULACJĘ STANU PRAWNEGO LOKALU MIESZKALNEGOikona rozszerzenia załącznika409.5 kB2018-06-26 11:05:59
49WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA PODNAJEMikona rozszerzenia załącznika322.4 kB2018-06-26 11:07:05
50Oświadczenie (wnoszę o umorzenie)ikona rozszerzenia załącznika255.8 kB2018-11-30 11:44:22
51DWRM - Deklaracja o wysokości dochoduikona rozszerzenia załącznika50.7 kB2019-05-10 10:10:35
52DWRM - Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnegoikona rozszerzenia załącznika44 kB2019-05-10 10:10:45
53DWRM - Oświadczenie o stanie majątkowymikona rozszerzenia załącznika49.1 kB2019-05-10 10:10:54
54DWRM - Zaświadczenie o dochodachikona rozszerzenia załącznika64 kB2019-05-10 10:11:02
55zaświadczenie o dochodach z 3 m-cyikona rozszerzenia załącznika22.5 kB2019-05-23 08:27:58
56WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE LOKALU MIESZKALNEGO W CELU PRZEPROWADZENIA REMONTUikona rozszerzenia załącznika147.5 kB2019-05-23 08:33:03
57Ośiwadczenie o odpowiedzialności karnej - do obniżki czynszuikona rozszerzenia załącznika34.1 kB2019-08-16 10:52:09
58Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na lokal z zasobu TBSikona rozszerzenia załącznika196.1 kB2019-08-30 10:25:52
59WNIOSEK O ZWROT NADPŁATYikona rozszerzenia załącznika127.5 kB2019-08-30 12:59:21
60WNIOSEK O ZWROT KAUCJIikona rozszerzenia załącznika225 kB2019-08-30 14:47:54
61WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE GRUNTUikona rozszerzenia załącznika173.8 kB2019-12-10 12:14:52
62WNIOSEK W CELU UMIESZCZENIA REKLAM I OZNACZEŃ PRZEDSIĘBIORCYikona rozszerzenia załącznika117.3 kB2019-12-10 12:15:02
63Wniosek o rozwiązanie umowy najmuikona rozszerzenia załącznika103.3 kB2020-05-05 13:12:12
64WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO DLA NAJEMCÓW POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA CZAS NIEOZNACZONYikona rozszerzenia załącznika348.9 kB2020-05-15 07:36:52
65WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU DLA NAJEMCÓW POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA CZAS OZNACZONYikona rozszerzenia załącznika342.5 kB2020-05-15 07:37:17
66 Klauzula informacyjna - oświadczenie o przetwarzaniu danych - obniżki czynszówikona rozszerzenia załącznika113.3 kB2020-06-10 09:10:18
67Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntuikona rozszerzenia załącznika214.6 kB2020-07-24 14:01:25
68Klauzula informacyjna do wniosku o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastrukturyikona rozszerzenia załącznika196.8 kB2020-07-24 14:02:43
69Wniosek o zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacjiikona rozszerzenia załącznika190.6 kB2021-01-08 09:22:27
70Obowiązek informacyjny do zamieszczenia w ogłoszeniu o przetargach na najem lokali użytkowych, garaży oraz terenów pod garażamiikona rozszerzenia załącznika191.2 kB2020-07-28 07:44:58
71Klauzula informacyjna do wniosku o pozwolenie na zajęcie gruntów pod budowę infrastrukturyikona rozszerzenia załącznika196.8 kB2020-07-28 07:44:18
72Wniosek o raty, umorzenie - dla osób nieprowadzących działalności gospodarczejikona rozszerzenia załącznika155.5 kB2020-09-10 09:01:10
73Wniosek o raty, umorzenie dla osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarcząikona rozszerzenia załącznika146.1 kB2020-09-10 09:01:20
74Wniosek o raty, umorzenie - dla przedsiębiorcyikona rozszerzenia załącznika94.8 kB2020-11-13 13:33:10
75WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - rozłożenie zaległości na ratyikona rozszerzenia załącznika1536.9 kB2020-12-29 14:52:05
76WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - rozłożenie zaległości na raty i o umorzenie odsetekikona rozszerzenia załącznika1574.4 kB2020-12-29 14:52:25
77WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI - umorzenie zaleglosciikona rozszerzenia załącznika1652.6 kB2020-12-29 15:03:18