Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt
 

KIEROWNICTWO ZBILK

 Imię i nazwisko

Dział / Stanowisko

 Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

 Nr pok.

 Nr wew.

Marcin Posadzy

Dyrektor Zarządu Budynków
i Lokali Komunalnych

91 48 86 352

sekretariat@zbilk.szczecin.pl

16

352

Jerzy Dyrdał

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

91 48 86 352

sekretariat@zbilk.szczecin.pl

16

352

 Andrzej Jackowski

Z-ca Dyrektora ds. Prawnych

91 48 86 352

sekretariat@zbilk.szczecin.pl

8

352

 Sylwia Rogulska

Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem

91 48 86 372

sekretariat@zbilk.szczecin.pl

18

372

 Iwona Sękowska

Główny Księgowy

91 48 86 330

sekretariat@zbilk.szczecin.pl

25

330

Sekretariat

91 48 86 352, FAX 91 48 93 832

16

352

Biuro Obsługi Interesanta

91 48 86 333, 91 48 86 301,
FAX 91 48 93 831

1

333

 Tomasz

Owsik-Kozłowski

Kontakt z mediami

691 22 12 02

rzecznik@zbilk.szczecin.pl

30

366

PRACOWNICY ZBILK (ul. Mariacka 25)

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY [DOG]

 Eugeniusz Pietrzak

Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego

91 48 86 336

pietrzak@zbilk.szczecin.pl

36

336

 Irena Rydzewska

BOI

91 48 86 301

rydzewska@zbilk.szczecin.pl

1

301

 Anna Jaździńska-Skwark

BOI

91 48 86 333

jazdzinska@zbilk.szczecin.pl

1

333

 Małgorzata Igras

BOI

91 48 86 333

igras@zbilk.szczecin.pl

1

333

 Aleksandra Muszyńska

BOI

91 48 86 333

muszynska@zbilk.szczecin.pl

1

333

 Piotr Golec

BOI

91 48 86 333

golec@zbilk.szczecin.pl

1

333

 Artur Mozolewski

Informatyk

91 48 86 371

mozolewski@zbilk.szczecin.pl

3a

371

 Jerzy Borejszo

Kierowca / Konserwator

91 48 86 370

borejszo@zbilk.szczcin.pl

3b

370

 Anna Podyma

Sekretariat

91 48 86 352

podyma@zbilk.szczecin.pl

16

352

DZIAŁ GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI [DGLM]

 Beata Forkasiewicz

Kierownik Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi

91 43 45 421

forkasiewiczb@zbilk.szczecin.pl

26

421

 Halina Stanisz

DGLM

91 48 86 362

stanisz@zbilk.szczecin.pl

12

362

 Aneta Anulicz

DGLM

91 43 30 226

wiszniewska@zbilk.szczecin.pl

21

226

 Zofia Gadomska

DGLM – zasiedlenia

91 43 45 455

gadomskaz@zbilk.szczecin.pl

21

455

 Krystyna Juszkiewicz

DGLM – zasiedlenia

91 43 45 455

juszkiewicz@zbilk.szczecin.pl

21

455

Dorota Hendzel

DGLM – zasiedlenia

91 48 86 327

hendzel@zbilk.szczecin.pl

21

327

Ewelina Ziemba

DGLM – zasiedlenia

91 48 86 327

ziemba@zbilk.szczecin.pl

21

327

Piotr Daniszewski

DGLM – zasiedlenia

91 48 86 327

daniszewski@zbilk.szczecin.pl

21

327

 Joanna Koteras

DGLM – lokale zamienne

91 43 45 474

geppertj@zbilk.szczecin.pl

19

474

 Małgorzata Wachowiak

DGLM – lokale do remontu

91 48 86 356

wachowiak@zbilk.szczecin.pl

12

356

 Julita Piotrowska

DGLM – zamiany

91 48 86 360

jpiotrowska@zbilk.szczecin.pl

20

360

 Małgorzata Witkowska

DGLM – zamiany

91 48 86 360

mwitkowska@zbilk.szczecin.pl

20

360

 Jadwiga Kalinowska

DGLM – zamiany

91 48 86 364

kalinowska@zbilk.szczecin.pl

20

364

 Małgorzata Pielaszkiewicz

DGLM – zamiany

91 48 86 364

pielaszkiewicz@zbilk.szczecin.pl

20

364

 Marcela Dukla

DGLM – wolne lokale

91 48 86 312

modzelewska@zbilk.szczecin

12

312

Maciej Hermanowicz

DGLM – pomoc administracyjna

 

hermanowicz@zbilk.szczecin.pl

 

 

DZIAŁ WINDYKACJI I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH ZASOBÓW MIESZKALNYCH [DWRM]

 Iwona

Jasionowska-Marchut

Kierownik Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych

91 48 86 363

jasionowskai@zbilk.szczecin.pl

29

363

 Agnieszka Kiesler

Zastępca Kierownika Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych

91 48 86 345

kiesler@zbilk.szczecin.pl

4

345

 Wioletta Dobrowolska

DWRM – ustalanie praw do lokalu

91 43 45 279

dobrowolska@zbilk.szczecin.pl

34

279

 Grażyna Ogryzek

DWRM – ustalanie praw do lokalu

91 43 45 061

ogryzek@zbilk.szczecin.pl

34

161

 Joanna Karmazyn

DWRM – ustalanie praw do lokalu

91 43 45 279

karmazyn@zbilk.szczecin.pl

34

279

 Piotr Gajewski

DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali

91 43 45 279

gajewski@zbilk.szczecin.pl

34

279

 Joanna Lato

DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali

91 48 86 319

lato@zbilk.szczecin.pl

31

319

 Marcin Janikowski

DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali

91 48 86 319

janikowski@zbilk.szczecin.pl

31

319

 Tomasz Chołodowski

DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali

91 48 86 368

cholodowski@zbilk.szczecin.pl

31

368

 Agnieszka Bober

DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy

91 48 86 354

bobera@zbilk.szczecin.pl

35

354

 Mariola Babiarz

DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy

91 48 86 354

babiarzm@zbilk.szczecin.pl

35

354

Teodor Tkaczuk

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

 

tkaczuk@zbilk.szczecin.pl

3

 

 Anna Burdanowska-Szubert

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 340

szubert@zbilk.szczecin.pl

4

340

 Renata Anderst-Murat

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 340

anderst@zbilk.szczecin.pl

4

340

 Monika Drygalska

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 43 23 170

drygalska@zbilk.szczecin.pl

4

 

Maritta Grabowska

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 43 23 170

grabowska@zbilk.szczecin.pl

4

 

 Wioletta Gregorczyk

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 339

gregorczyk@zbilk.szczecin.pl

5

339

 Lidia Chmielewska

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 339

chmielewska@zbilk.szczecin.pl

5

339

 Iwona Prawda

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 326

prawda@zbilk.szczecin.pl 

2

326

Krzysztof Romianowski

DWRM – pomoc administracyjna

91 48 86 326

romianowski@zbilk.szczecin.pl

2

326

 Zofia Lewandowska-Jarosz

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 338

lewandowska@zbilk.szczecin.pl

6

338

 Monika Siekierska

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 338

siekierska@zbilk.szczecin.pl

6

338

Karolina Rogacka

DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań

91 48 86 338

rogacka@zbilk.szczecin.pl

6

338

 Jan Kania

 DWRM – pomoc administracyjna

91 48 86 331

kania@zbilk.szczecin.pl

33

331

DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO [DNW]

 Anna Szotkowska

Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego

91 48 86 337

szotkowska@zbilk.szczecin.pl

37

337

 Katarzyna Stankiewicz

DNW – „Zielone Podwórka”

91 48 86 311

stankiewicz@zbilk.szczecin.pl

27

311

 Liliana Kardas

DNW

91 48 86 357

kardas@zbilk.szczecin.pl

27

357

 Agnieszka Cieślewicz

DNW

91 48 86 358

cieslewicz@zbilk.szczecin.pl

27

358

 Andrzej Truchanowicz

DNW

91 48 86 312

truchanowicz@zbilk.szczecin.pl

12

312

 Franciszka Kotlarczyk

DNW

91 48 86 348

kotlarczyk@zbilk.szczecin.pl

28

348

 Małgorzata Śliwińska

DNW

91 48 86 348

sliwinska@zbilk.szczecin.pl

28

348

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [DZP]

 Monika Gadomska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

91 48 86 361

gadomska@zbilk.szczecin.pl

11

361

 Renata Romanowska

DZP

91 48 86 353

romanowska@zbilk.szczecin.pl

10

353

 Arleta Charabin

DZP

91 48 86 353

charabin@zbilk.szczecin.pl

10

353

 Emilia Bielak

DZP

91 48 86 347

bielak@zbilk.szczecin.pl

9

347

 Marta Michalska

DZP

91 48 86 346

michalska@zbilk.szczecin.pl

9

346

DZIAŁ FINANSOWY [DF]

 Iwona Sękowska

Główny księgowy

91 48 86 330

sekowska@zbilk.szczecin.pl

25

330

 Elżbieta Heise

Zastępca Głównego Księgowego

91 48 86 316

heise@zbilk.szczecin.pl

24

316

 Anna Gezella

DF

91 48 86 332

gezella@zbilk.szczecin.pl

24

332

 Anna Jasińska

DF

91 48 86 321

jasinska@zbilk.szczecin.pl

24

321

 Jadwiga Róg

DF

91 48 86 328

rog@zbilk.szczecin.pl

24

328

 Elżbieta Sochacka

DF

91 48 86 321

sochacka@zbilk.szczecin.pl

24

321

 Karolina Suchorska

DF

91 48 86 332

suchorska@zbilk.szczecin.pl

24

332

 Anna Glib

DF

91 48 86 324

glib@zbilk.szczecin.pl

23

324

 Bożena Borejsza

DF

91 48 86 325

borejsza@zbilk.szczecin.pl

23

325

 Elżbieta Czerwińska

DF

91 48 86 323

czerwinska@zbilk.szczecin.pl

23

323

 Kamila Strzelecka

DF

91 48 86 334

strzelecka@zbilk.szczecin.pl

23

334

 Danuta Żytkowska

DF

91 48 86 300

zytkowska@zbilk.szczecin.pl

23

300

Katarzyna Kowalczyk

DF

91 48 86 300

kowalczyk@zbilk.szczecin.pl

23

300

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. KADR BHP I PPOŻ

 Ewa Klimer

Kadry

91 48 86 350

klimer@zbilk.szczecin.pl

17

350

 Honorata Siwocha

Kadry

91 48 86 350

siwocha@zbilk.szczecin.pl

17

350

 Jerzy Gołda

BHP

91 48 86 350

golda@zbilk.szczecin.pl

17

350

 Beata Cieloszyk

Controlling – samodzielne stanowisko

91 48 86 331

cieloszyk@zbilk.szczecin.pl

33

331

 Michał Urbas

Controlling – samodzielne stanowisko

91 48 86 331

urbas@zbilk.szczecin.pl

33

331

DZIAŁ TECHNICZNY [DT]
ul. ŻUBRÓW 1

 Barbara Wrzos

Kierownik Działu Technicznego

91 48 86 318

fax 91 45 40 243

wrzos@zbilk.szczecin.pl

 

318

 Eugeniusz Gwiazda

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

91 48 86 318

gwiazda@zbilk.szczecin.pl

 

318

 Mariusz Goch

DT – BOI

91 42 16 610

goch@zbilk.szczecin.pl

 

610

 Zdzisława Dąbrowska

DT

91 42 16 714

dabrowska@zbilk.szczecin.pl

 

714

 Tadeusz Frankowski

DT

91 42 16 714

frankowski@zbilk.szczecin.pl

 

714

 Mirosław Bratek

DT

91 42 16 714

bratek@zbilk.szczecin.pl

 

714

 Gabriela Buczek

DT

91 42 16 621

buczek@zbilk.szczecin.pl

 

621

 Danuta Krześniowska

DT

91 42 43 438

krzesniowska@zbilk.szczecin.pl

 

438

 Anna Streicher

DT

91 42 43 438

streicher@zbilk.szczecin.pl

 

438

 Elżbieta Wilczyńska

DT

91 48 88 796

wilczynska@zbilk.szczecin.pl

 

796

 Beata Büttner

DT

91 48 88 796

buttner@zbilk.szczecin.pl

 

796

 Krzysztof Winnicki

DT

91 48 86 317

winnicki@zbilk.szczecin.pl

 

317

 Waldemar Dżaman

DT

91 48 86 317

dzaman@zbilk.szczecin.pl

 

317

 Krzysztof Dołgoszyja

DT

91 48 86 317

dolgoszyja@zbilk.szczecin.pl

 

317

 Piotr Gatalski

DT

91 42 43 454

gatalski@zbilk.szczecin.pl

 

454

 Bogdan Iwanejko

DT

91 42 43 454

iwanejko@zbilk.szczecin.pl

 

454

 Kazimierz Jaroszewicz

DT

91 42 16 713

jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl

 

112

 Marek Belcarski

DT

91 42 16 713

belcarski@zbilk.szczecin.pl

 

112

 Wiktor Magdziński

DT

91 48 86 322

magdzinski@zbilk.szczecin.pl

 

322

 Maja Kupińska

DT

91 48 86 322

kupinska@zbilk.szczecin.pl

 

322

 Zofia Kryzan

DT

91 42 16 621

kryzan@zbilk.szczecin.pl

 

621

 Wiesława Kijek

DT

91 42 16 605

kijek@zbilk.szczecin.pl

 

605

Jan Skwarczyński

DT

 

skwarczynski@zbilk.szczecin.pl

 

 

DZIAŁ GOSPODAROWANIA I EKSPLOATACJI GRUNTÓW I GARAŻY [DDG]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A

 Jarosław Woźniak

Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży

91 48 86 355

wozniak@zbilk.szczecin.pl

107

355

 Monika Matusiak

DDG – BOI

tel/fax
91 48 86 310

matusiak@zbilk.szczecin.pl

BOI

310

 Andrzej Falenczyk

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 86 329

falenczyk@zbilk.szczecin.pl

108

329

 Cezary Domalski

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 86 351

domalski@zbilk.szczecin.pl

103

351

 Mirosław Wawrzyniak

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 86 351

wawrzyniak@zbilk.szczecin.pl

103

351

 Mirosława Niewęgłowska

DDG – dzierżawy gruntów

91 43 45 485

nieweglowska@zbilk.szczecin.pl

104

485

 Karina Bołzan

DDG – dzierżawy gruntów

91 43 45 485

bolzan@zbilk.szczecin.pl

104

485

 Ryszard Hanć

DDG – dzierżawy gruntów

91 43 45 475

hanc@zbilk.szczecin.pl

105

475

 Sylwia Kalwaryjska

DDG – dzierżawy gruntów

91 43 45 475

kalwaryjska@zbilk.szczecin.pl

105

475

 Ewa Krasocka

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 86 329

krasocka@zbilk.szczecin.pl

109

329

 Anna Jarecka

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 86 329

jarecka@zbilk.szczecin.pl

109

329

 Magdalena Nowaczewska

DDG – dzierżawy gruntów

 

nowaczewska@zbilk.szczecin.pl

 

 

 Sebastian Cieślak

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 86 314

cieslak@zbilk.szczecin.pl

 5

 314

 Renata Nadolska

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 86 341 

nadolska@zbilk.szczecin.pl

111 

 341

 Anna Lech

DDG – dzierżawy gruntów

91 48 72 242

lech@zbilk.szczecin.pl

 

242

 Marlena Świtała

DDG – dzierżawy garaży

91 48 72 242

switala@zbilk.szczecin.pl

 

242

 Adrianna Kędracka

DDG – dzierżawy garaży

91 48 86 314

kedracka@zbilk.szczecin.pl

314

 Grażyna Pitt

DDG – dzierżawy garaży

91 48 86 341

pitt@zbilk.szczecin.pl

 

341

 Krzysztof Litwiński

Stanowisko ds. obrony cywilnej

91 48 86 365

litwinski@zbilk.szczecin.pl

 

365

DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH [DLU]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A

 Iwona Miłosz

Kierownik Działu Lokali Użytkowych

91 48 86 367

socha@zbilk.szczecin.pl

 

367

 Monika

Konieczna-Stankiewicz

DLU

91 48 86 349

konieczna@zbilk.szczecin.pl

 

349

 Katarzyna Sieradzan

DLU

91 48 86 342

sieradzan@zbilk.szczecin.pl

 

342

 Marta Walkowska-Jeż

DLU

91 48 86 349

walkowska@zbilk.szczecin.pl

 

349

DZIAŁ WINDYKACJI ZASOBÓW NIEMIESZKALNYCH [DWZN]

UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A

Beata Ruszczyńska

p.o. Kierownika Działu Windykacji Zasobów Niemieszkalnych

91 48 89 427

ruszczynska@zbilk.szczecin.pl

1a

427

Joanna Engelbrecht

DWZN – lokale użytkowe

91 48 86 343

engelbrecht@zbilk.szczecin.pl

4

343

Żaneta Smolik

DWZN – lokale użytkowe

91 48 86 343

smolik@zbilk.szczecin.pl

4

343

Andrzej Marchut

DWZN – grunty

91 48 86 303

marchut@zbilk.szczecin.pl

101

303

Joanna Sontowska

DWZN – grunty

91 48 86 303

sontowska@zbilk.szczecin.pl

101

303

Magdalena Furmańska

DWZN – garaże

91 48 78 901

furmanska@zbilk.szczecin.pl

110

901

Barbara Koszykowska-Zdun

DWZN – garaże

91 48 78 901

koszykowska@zbilk.szczecin.pl

110

901

REJONY ZBILK

REJON PÓŁNOC

UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3

 Wiktoria Rosa

Koordynator

91 44 20 574

rosa@zbilk.szczecin.pl

3a

574

 Weronika Piątkiewicz

BOI, Rozliczanie mediów, Utrzymanie czystości

91 44 20 603

fax 91 44 20 839

piatkiewicz@zbilk.szczecin.pl

3

603

 Mariola Wołoćko

BOI, Rozliczanie mediów

91 42 16 623

wolocko@zbilk.szczecin.pl

4

623

 Maria Jurgielewicz

Czynsze

91 44 20 844

jurgielewicz@zbilk.szczecin.pl

9

844

 Sylwia Winiarska

Czynsze

91 44 20 844

winiarska@zbilk.szczecin.pl

9

844

 Małgorzata Komarzańska

Czynsze

91 42 16 620

komarzanska@zbilk.szczecin.pl

10

620

 Agnieszka Olszewska

Wspólnoty mieszkaniowe

91 45 54 500

olszewska@zbilk.szczecin.pl

2

500

 Bogusław Wiślicki

Wspólnoty mieszkaniowe

91 45 54 500

wislicki@zbilk.szczecin.pl

2

500

 Gabriela Zawadzka

Wspólnoty mieszkaniowe

91 45 54 501

zawadzka@zbilk.szczecin.pl

6

501

 Tadeusz Jerzyk

Windykacja

91 44 20 638

jerzyk@zbilk.szczecin.pl

1

638

 Wioletta Kostrzewa

Windykacja

91 42 16 727

kostrzewa@zbilk.szczecin.pl

1

727

Ewelina Stanikowska

Windykacja

91 42 16 727

stanikowska@zbilk.szczecin.pl

1

727

 Henryka Sosnowska

Techniczny

91 44 20 773

sosnowska@zbilk.szczecin.pl

15

673

 Anna Kotkowiak-Wiśniewska

Techniczny

91 44 20 773

kotkowiak@zbilk.szczecin.pl

11

673

 Jolanta Oporczyk

Techniczny

91 42 16 644

oporczyk@zbilk.szczecin.pl

12

644

 Zbigniew Grot

Techniczny

91 42 16 644

grot@zbilk.szczecin.pl

12

644

 Marcin Klonowski

Techniczny

91 42 16 644

klonowski@zbilk.szczecin.pl

12

644

 Wanda Witek

Techniczny

91 44 20 773

witek@zbilk.szczecin.pl

15

673

 Piotr Kałwak

Techniczny

91 44 20 563

kalwak@zbilk.szczecin.pl

11

563

Beata Wieczorek

Techniczny

 

wieczorek@zbilk.szczecin.pl

5

 

REJON ŚRÓDMIEŚCIE-NIEBUSZEWO
KADŁUBKA 24A

 Rafał Misiuna

Koordynator

91 48 86 305

misiuna@zbilk.szczecin.pl

9

305

Izabela Pukin

Techniczny

 

pukin@zbilk.szczecin.pl

11

 

 Krystyna Sobczak

BOI

91 42 13 802
fax 91 42 13 803

sobczak@zbilk.szczecin.pl

10

802

Grażyna Sadowska

BOI

91 42 13 802

sadowska@zbilk.szczecin.pl

8

802

 Krystyna Hebrowska

Czynsze

91 48 86 302

hebrowska@zbilk.szczecin.pl

15

302

 Barbara Ratkowska

Czynsze

91 42 13 807

ratkowska@zbilk.szczecin.pl

16

807

Joanna Maik

Czynsze

91 42 43 435

maik@zbilk.szczecin.pl

10

435

Monika Dorsz

Czynsze

91 42 43 435

dorsz@zbilk.szczecin.pl

10

435

Teresa Firka

Czynsze

91 42 43 437

firka@zbilk.szczecin

17

437

 Zdzisława Niewińska

Wspólnoty mieszkaniowe

91 48 86 309

niewinska@zbilk.szczecin.pl

21

309

 Agata Krajewska

Wspólnoty mieszkaniowe

91 48 86 307

krajewska@zbilk.szczecin.pl

23

307

 Małgorzata Malec-Turek

Wspólnoty mieszkaniowe

91 42 43 453

malec@zbilk.szczecin.pl

19

453

 Katarzyna Konopczyńska

Wspólnoty mieszkaniowe

91 42 43 453

konopczynska@zbilk.szczecin.pl

19

453

 Przemysław Suchorski

Administrator rejonu

91 48 86 320

suchorski@zbilk.szczecin.pl

5

320

 Marta Guzikowska

Windykacja

91 45 54 496

mguzikowska@zbilk.szczecin.pl

12

496

 Wioleta Cudak

Windykacja

91 45 54 495

cudak@zbilk.szczecin.pl

 22

495 

 Magdalena Mroczkowska-Krauze

Pomoc administracyjna - windykacja

91 45 54 495

mroczkowska-krauze@zbilk.szczecin.pl

22

495

 Bożena Jabłońska

Techniczny

91 48 86 306

jablonska@zbilk.szczecin.pl

4

306

 Maria Bauza

Techniczny

91 48 86 306

bauza@zbilk.szczecin.pl

4

306

 Marcin Drygalski

Techniczny

91 48 86 320

drygalski@zbilk.szczecin.pl

5

320

 Wiesława Nowotorów

Techniczny

91 42 43 452

nowotorow@zbilk.szczecin.pl

1

452

 Elżbieta Jeżewska

Techniczny

91 42 43 452

jezewska@zbilk.szczecin.pl

1

452

 Małgorzata Feldman

Techniczny

91 42 10 179

feldman@zbilk.szczecin.pl

6

179

 Grażyna Walewska

Techniczny

91 42 10 179

walewska@zbilk.szczecin.pl

6

179

 Grażyna Loga

Rozliczenia mediów

91 45 54 492

loga@zbilk.szczecin.pl

8a

492

 Magdalena Oniszczuk

Rozliczanie mediów

91 48 86 304

oniszczuk@zbilk.szczecin.pl

8a

304

Wojciech Piskuła

Pomoc administracyjna – rozliczenia mediów

91 45 54 492

piskula@zbilk.szczecin.pl

8a

492

SAMODZIELNE STANOWISKA

 Jolanta Sanojca

Główny Specjalista ds. regulacji prawnych

91 42 13 802

sanojca@zbilk.szczecin.pl

13

308

REJON ZACHÓD
UL. JAGIELLOŃSKA 33

 Dorota Binek-Jaskólska

Koordynator

 91 48 78 912

jaskolska@zbilk.szczecin.pl

7

 912

Stanisława Rogala

BOI

91 48 47 771
fax 775

rogala@zbilk.szczecin.pl

1

771

 Patrycja Królak

Umowy najmu, obniżki czynszów

91 48 47 774

krolak@zbilk.szczecin.pl

2

774

 Elżbieta Markiewicz

Umowy najmu, obniżki czynszów

91 48 47 774

markiewicz@zbilk.szczecin.pl

2

774

 Ewelina Tomaszek

Czynsze

91 48 47 785

tomaszek@zbilk.szczecin.pl

3

785

 Halina Smółko

Czynsze

91 48 47 785

smolko@zbilk.szczecin.pl

3

785

 Renata Boniecka

Rozliczenia mediów

91 48 78 903

boniecka@zbilk.szczecin.pl

5

903

Joanna Kicior

Rozliczenia mediów

91 48 78 903

kicior@zbilk.szczecin.pl

5

903

 Grażyna Radczak

Wspólnoty Mieszkaniowe

91 43 45 467

radczak@zbilk.szczecin.pl

11

447

 Ewa Jurgowiak

Wspólnoty Mieszkaniowe

91 48 47 786

jurgowiak@zbilk.szczecin.pl

11

786

 Teresa Bychowiec

Wspólnoty Mieszkaniowe

91 48 47 786

bychowiec@zbilk.szczecin.pl

11

786

 Barbara Jurewicz

Windykacja

91 48 86 313

jurewicz@zbilk.szczecin.pl

12

313

Dorota Szyposzyńska

Windykacja

91 48 86 313

szyposzynska@zbilk.szczecin.pl

12

313

 Teresa Piotrowska

Techniczny

91 48 47 772

piotrowska@zbilk.szczecin.pl

10

772

 Mirosława Kowalik

Techniczny

 91 48 78 913

m.kowalik@zbilk.szczecin.pl

10

913

 Iwona Sienkiewicz

Techniczny

91 48 47 776

sienkiewicz@zbilk.szczecin.pl

8

776

 Małgorzata Tarczyńska

Techniczny

91 48 47 776

tarczynska@zbilk.szczecin.pl

8

776

Grzegorz Kaźmierczak

Techniczny

 

kazmierczak@zbilk.szczecin.pl

10

 

 Iwona Bednarz-Koc

Sprzedaż lokali

91 48 86 369

bednarz@zbilk.szczecin.pl

5a

369

 Maria Janik

Skarb Państwa

 91 48 86 315

janik@zbilk.szczecin.pl

4

 315

ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA REJONEM NR 13
UL. KASZUBSKA 30

 Robert Rudziński

p.o. Koordynatora

91 48 88 713

rudzinski@zbilk.szczecin.pl

4

713

 Anna Sionkowska

BOI

91 48 88 680
fax 91 48 88 692

sionkowska@zbilk.szczecin.pl

8

680

 Liliana Chrapek

Czynsze

91 48 88 704

chrapek@zbilk.szczecin.pl

9

704

 Beata Burghardt

Czynsze

91 48 88 704

burghardt@zbilk.szczecin.pl

9

704

 Wiktor Kapłun

Techniczny

91 48 88 709

kaplun@zbilk.szczecin.pl

6

709

 Elżbieta Słowik

Techniczny

91 48 88 709

slowik@zbilk.szczecin.pl

7

709

 Renata Tomkiewicz

Techniczny

91 48 88 712

tomkiewicz@zbilk.szczecin.pl

5

712

 Eugeniusz Bontyłow

Techniczny

91 48 88 709

bontylow@zbilk.szczecin.pl

7

709

 Marlena Budnicka

Wspólnoty mieszkaniowe

91 43 14 445

budnicka@zbilk.szczecin.pl

3

445

 Łukasz Gibas

Rozliczenia mediów

91 48 88 719

gibas@zbilk.szczecin.pl

11

719

 Robert Gutowski

Eksploatacja i utrzymanie czystości

91 48 88 719

gutkowski@zbilk.szczecin.pl

11

719

Jolanta Kwiatkowska-Pilch

Windykacja

91 48 88 721

 

 

721

 ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA REJONEM NR 14

UL. SZPITALNA 18

 Anna Kalita

Koordynator

91 48 29 043

kalita@zbilk.szczecin.pl

6b

143

 Iwona Choma

BOI, Wykupy

91 48 29 025

choma@zbilk.szczecin.pl

6

125

 Monika Doliniec

Czynsze

91 48 29 072

doliniec@zbilk.szczecin.pl

3

172

 Dorota Szałabawka

Wspólnoty Mieszkaniowe

91 48 29 032

szalabawka@zbilk.szczecin.pl

6a

132

 Robert Urbański

Windykacja

91 48 29 044

urbanski@zbilk.szczecin.pl

9

144

 Wiktor Kożan

Techniczny

91 48 29 034

kozan@zbilk.szczecin.pl

4

134

 Alicja Jackiewicz

Techniczny

91 48 29 034

jackiewicz@zbilk.szczecin.pl

4

134

 Sylwia Jarzębska

Rozliczenia mediów

91 48 29 062

jarzebska@zbilk.szczecin.pl

12

162