Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Jak uzyskać mieszkanie?
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe, garaże, dzierżawy gruntów
Zajęcia gruntu, służebności
Zamówienia publiczne
Pobierz
Galeria
Dla mediów
Nowa Polityka Mieszkaniowa
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt
 
KIEROWNICTWO ZBILK
 Imię i nazwisko
Dział / Stanowisko
 Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
 Nr pok.
 Nr wew.
Marcin Posadzy
Dyrektor Zarządu Budynków
i Lokali Komunalnych
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
16
352
Jerzy Dyrdał
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
16
352
 Andrzej Jackowski
Z-ca Dyrektora ds. Prawnych
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
17
352
 Sylwia Rogulska
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem
91 48 86 372
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
18
372
 Iwona Sękowska
Główny Księgowy
91 48 86 330
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
25
330
Sekretariat
91 48 86 352, FAX 91 48 93 832
16
352
Biuro Obsługi Interesanta
91 48 86 333, 91 48 86 301,
FAX 91 48 93 831
1
333
INFOLINIA
91 43 45 448           info@zbilk.szczecin.pl
 Tomasz
Owsik-Kozłowski
Kontakt z mediami
691 22 12 02
rzecznik@zbilk.szczecin.pl
30
366
PRACOWNICY ZBILK (ul. Mariacka 25)
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY
 Eugeniusz Pietrzak
Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego
91 48 86 336
pietrzak@zbilk.szczecin.pl
36
336
 Irena Rydzewska
BOI
91 48 86 301
rydzewska@zbilk.szczecin.pl
1
301
 Anna Jaździńska-Skwark
BOI
91 48 86 333
jazdzinska@zbilk.szczecin.pl
1
333
 Małgorzata Igras
BOI
91 48 86 333
igras@zbilk.szczecin.pl
1
333
 Aleksandra Muszyńska
BOI
91 48 86 333
muszynska@zbilk.szczecin.pl
1
333
 Mariusz Goch
Dział Organizacyjno-Gospodarczy
91 48 86 371
goch@zbilk.szczecin.pl
3a
371
 Artur Mozolewski
Informatyk
91 48 86 371
mozolewski@zbilk.szczecin.pl
3a
371
 Jerzy Borejszo
Dział Organizacyjno-Gospodarczy
91 48 86 370
borejszo@zbilk.szczcin.pl
3b
370
 Anna Podyma
Sekretariat
91 48 86 352
podyma@zbilk.szczecin.pl
16
352
DZIAŁ GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI
 Beata Forkasiewicz
Kierownik Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
91 43 45 421
forkasiewiczb@zbilk.szczecin.pl
26
421
 Halina Stanisz
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
91 48 86 362
stanisz@zbilk.szczecin.pl
12
362
 Aneta Anulicz
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
91 43 30 226
wiszniewska@zbilk.szczecin.pl
21
226
 Zofia Gadomska
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zasiedlenia
91 43 45 455
gadomskaz@zbilk.szczecin.pl
21
455
 Krystyna Juszkiewicz
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zasiedlenia
91 43 45 455
juszkiewicz@zbilk.szczecin.pl
21
455
 Jolanta Krzyszycha
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zasiedlenia
91 48 86 327
krzyszycha@zbilk.szczecin.pl
21
327
Dorota Hendzel
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zasiedlenia
91 48 86 327
hendzel@zbilk.szczecin.pl
21
327
 Hanna Michałek-Kłaczyńska
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zasiedlenia
91 43 30 226
klaczynska@zbilk.szczecin.pl
19
226
 Joanna Koteras
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - lokale zamienne
91 43 45 474
geppertj@zbilk.szczecin.pl
19
474
 Małgorzata Wachowiak
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
91 48 86 356
wachowiak@zbilk.szczecin.pl
12
356
 Julita Piotrowska
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zamiany
91 48 86 360
jpiotrowska@zbilk.szczecin.pl
20
360
 Małgorzata Witkowska
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zamiany
91 48 86 360
mwitkowska@zbilk.szczecin.pl
20
360
 Jadwiga Kalinowska
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zamiany
91 48 86 364
kalinowska@zbilk.szczecin.pl
20
364
 Małgorzata Pielaszkiewicz
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zamiany
91 48 86 364
pielaszkiewicz@zbilk.szczecin.pl
20
364
 Marcela Dukla
Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi - zamiany
91 48 86 312
modzelewska@zbilk.szczecin
12
312
DZIAŁ WINDYKACJI I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH ZASOBÓW MIESZKALNYCH
 Iwona
Jasionowska-Marchut
Kierownik Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 363
jasionowskai@zbilk.szczecin.pl
29
363
 Wioletta Dobrowolska
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 43 45 279
dobrowolska@zbilk.szczecin.pl
34
279
 Grażyna Ogryzek
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 43 45 061
ogryzek@zbilk.szczecin.pl
34
161
 Joanna Karmazyn
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 43 45 279
karmazyn@zbilk.szczecin.pl
34
279
 Piotr Gajewski
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 43 45 279
gajewski@zbilk.szczecin.pl
34
279
 Joanna Lato
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 319
lato@zbilk.szczecin.pl
31
319
 Marcin Janikowski
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 319
janikowski@zbilk.szczecin.pl
31
319
 Tomasz Chołodowski
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 368
cholodowski@zbilk.szczecin.pl
31
368
 Agnieszka Bober
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 354
bobera@zbilk.szczecin.pl
35
354
 Mariola Babiarz
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 354
babiarzm@zbilk.szczecin.pl
35
354
 Agnieszka Kiesler
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 345
kiesler@zbilk.szczecin.pl
4
345
 Anna Burdanowska-Szubert
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 340
szubert@zbilk.szczecin.pl
4
340
 Renata Anderst-Murat
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 340
anderst@zbilk.szczecin.pl
4
340
 Wioletta Gregorczyk
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 339
gregorczyk@zbilk.szczecin.pl
5
339
 Lidia Chmielewska
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 339
chmielewska@zbilk.szczecin.pl
5
339
 Jolanta Kwiatkowska-Pilch
Pomoc administracyjna
 
 
 
 
 Monika Siekierska
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 338
siekierska@zbilk.szczecin.pl
2
338
 Monika Drygalska
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
 
drygalska@zbilk.szczecin.pl
 
 
 Michał Urbas
Dział Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 331
urbas@zbilk.szczecin.pl
33
331
 Jan Kania
 Pomoc administracyjna
91 48 86 331
kania@zbilk.szczecin.pl
33
331
DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
 Anna Szotkowska
Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 337
szotkowska@zbilk.szczecin.pl
37
337
 Katarzyna Stankiewicz
Dział Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 311
stankiewicz@zbilk.szczecin.pl
27
311
 Liliana Kardas
Dział Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 357
kardas@zbilk.szczecin.pl
27
357
 Agnieszka Cieślewicz
Dział Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 358
cieslewicz@zbilk.szczecin.pl
27
358
 Andrzej Truchanowicz
Dział Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 312
truchanowicz@zbilk.szczecin.pl
12
312
 Franciszka Kotlarczyk
Dział Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 348
kotlarczyk@zbilk.szczecin.pl
28
348
 Małgorzata Śliwińska
Dział Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 348
sliwinska@zbilk.szczecin.pl
28
348
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Monika Gadomska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
91 48 86 361
gadomska@zbilk.szczecin.pl
11
361
 Renata Romanowska
Dział Zamówień Publicznych
91 48 86 353
romanowska@zbilk.szczecin.pl
10
353
 Arleta Charabin
Dział Zamówień Publicznych
91 48 86 353
charabin@zbilk.szczecin.pl
10
353
 Emilia Bielak
Dział Zamówień Publicznych
91 48 86 347
bielak@zbilk.szczecin.pl
9
347
 Marta Michalska
Dział Zamówień Publicznych
91 48 86 346
michalska@zbilk.szczecin.pl
9
346
 Katarzyna Kozłowska
Dział Zamówień Publicznych
91 48 86 346
kozlowska@zbilk.szczecin.pl
9
346
DZIAŁ FINANSOWY
 Iwona Sękowska
Główny księgowy
91 48 86 330
sekowska@zbilk.szczecin.pl
25
330
 Anna Gezella
Dział Finansowy
91 48 86 316
gezella@zbilk.szczecin.pl
24
316
 Anna Glib
Dział Finansowy
91 48 86 324
glib@zbilk.szczecin.pl
24
324
 Anna Jasińska
Dział Finansowy
91 48 86 326
jasinska@zbilk.szczecin.pl
24
326
 Jadwiga Róg
Dział Finansowy
91 48 86 328
rog@zbilk.szczecin.pl
24
328
 Elżbieta Sochacka
Dział Finansowy
91 48 86 321
sochacka@zbilk.szczecin.pl
24
321
 Karolina Suchorska
Dział Finansowy
91 48 86 332
suchorska@zbilk.szczecin.pl
24
332
 Bożena Borejsza
Dział Finansowy
91 48 86 325
borejsza@zbilk.szczecin.pl
23
325
 Elżbieta Czerwińska
Dział Finansowy
91 48 86 323
czerwinska@zbilk.szczecin.pl
23
323
 Elżbieta Heise
Dział Finansowy
91 48 86 316
heise@zbilk.szczecin.pl
24
316
 Kamila Strzelecka
Dział Finansowy
91 48 86 334
strzelecka@zbilk.szczecin.pl
23
334
 Krystyna Witkowska
Dział Finansowy
91 48 86 300
witkowska@zbilk.szczecin.pl
23
300
 Danuta Żytkowska
Dział Finansowy
91 48 86 300
zytkowska@zbilk.szczecin.pl
23
300
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. KADR BHP I PPOŻ
 Ewa Klimer
Kadry
91 48 86 350
klimer@zbilk.szczecin.pl
17
350
 Honorata Siwocha
Kadry
91 48 86 350
siwocha@zbilk.szczecin.pl
17
350
 Jerzy Gołda
St. Inspektor ds. BHP
91 48 86 350
golda@zbilk.szczecin.pl
17
350
 Beata Cieloszyk
Stanowisko ds. controllingu
91 48 86 331
cieloszyk@zbilk.szczecin.pl
33
331
DZIAŁ TECHNICZNY
ul. ŻUBRÓW 1
 Barbara Wrzos
Kierownik Działu Technicznego
91 48 86 318
wrzos@zbilk.szczecin.pl
 
318
 Eugeniusz Gwiazda
Dział Techniczny
91 48 86 318
gwiazda@zbilk.szczecin.pl
 
318
 Zdzisława Dąbrowska
Dział Techniczny
91 42 16 714
dabrowska@zbilk.szczecin.pl
 
714
 Tadeusz Frankowski
Dział Techniczny
91 42 16 714
frankowski@zbilk.szczecin.pl
 
714
 Mirosław Bratek
Dział Techniczny
91 42 16 714
bratek@zbilk.szczecin.pl
 
714
 Gabriela Buczek
Dział Techniczny
91 42 16 621
buczek@zbilk.szczecin.pl
 
621
 Danuta Krześniowska
Dział Techniczny
91 48 88 796
krzesniowska@zbilk.szczecin.pl
 
796
 Anna Streicher
Dział Techniczny
91 48 88 796
streicher@zbilk.szczecin.pl
 
796
 Elżbieta Wilczyńska
Dział Techniczny
91 48 88 796
wilczynska@zbilk.szczecin.pl
 
796
 Beata Büttner
Dział Techniczny
91 48 88 796
buttner@zbilk.szczecin.pl
 
796
 Krzysztof Winnicki
Dział Techniczny
91 48 86 317
winnicki@zbilk.szczecin.pl
 
317
 Waldemar Dżaman
Dział Techniczny
91 48 86 317
dzaman@zbilk.szczecin.pl
 
317
 Krzysztof Dołgoszyja
Dział Techniczny
91 48 86 317
dolgoszyja@zbilk.szczecin.pl
 
317
 Piotr Gatalski
Dział Techniczny
91 48 86 322
gatalski@zbilk.szczecin.pl
 
322
 Bogdan Iwanejko
Dział Techniczny
91 48 86 322
iwanejko@zbilk.szczecin.pl
 
322
 Kazimierz Jaroszewicz
Dział Techniczny
91 48 86 322
jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl
 
322
 Marek Belcarski
Dział Techniczny
91 48 86 322
belcarski@zbilk.szczecin.pl
 
322
 Wiktor Magdziński
Dział Techniczny
91 42 16 713
magdzinski@zbilk.szczecin.pl
 
112
 Maja Kupińska
Dział Techniczny
91 42 16 713
kupinska@zbilk.szczecin.pl
 
112
 Zofia Kryzan
Dział Techniczny
91 42 16 621
kryzan@zbilk.szczecin.pl
 
621
 Wiesława Kijek
Dział Techniczny
91 42 16 605
kijek@zbilk.szczecin.pl
 
605
 Paweł Szumny
Pomoc Administracyjna
91 42 16 610
Fax 91 45 40 243
szumny@zbilk.szczecin.pl
 
610
DZIAŁ GOSPODAROWANIA I EKSPLOATACJI GRUNTÓW I GARAŻY
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A
 Jarosław Woźniak
Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży
91 48 86 355
wozniak@zbilk.szczecin.pl
107
355
 Andrzej Falenczyk
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 329
falenczyk@zbilk.szczecin.pl
108
329
 Cezary Domalski
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 351
domalski@zbilk.szczecin.pl
103
351
 Mirosław Wawrzyniak
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 351
wawrzyniak@zbilk.szczecin.pl
103
351
 Mirosława Niewęgłowska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 43 45 485
nieweglowska@zbilk.szczecin.pl
104
485
 Karina Bołzan
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 43 45 485
bolzan@zbilk.szczecin.pl
104
485
 Ryszard Hanć
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 43 45 475
hanc@zbilk.szczecin.pl
105
475
 Sylwia Kalwaryjska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 329
kalwaryjska@zbilk.szczecin.pl
109
329
 Ewa Krasocka
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 329
krasocka@zbilk.szczecin.pl
109
329
 Monika Matusiak
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - BOI
tel/fax
91 48 86 310
matusiak@zbilk.szczecin.pl
BOI
310
 Anna Jarecka
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 329
jarecka@zbilk.szczecin.pl
109
329
 Piotr Golec
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 341
golec@zbilk.szczecin.pl
111 
341
 Magdalena Nowaczewska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
 
nowaczewska@zbilk.szczecin.pl
 
 
 Sebastian Cieślak
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 314
cieslak@zbilk.szczecin.pl
 5
 314
 Joanna Sontowska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 303
sontowska@zbilk.szczecin.pl
 
 
 Renata Nadolska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 86 341 
nadolska@zbilk.szczecin.pl
111 
 341
 Anna Lech
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży - dzierżawy
91 48 72 242
lech@zbilk.szczecin.pl
 
242
 Marlena Świtała
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – dzierżawy - garaże
91 48 72 242
switala@zbilk.szczecin.pl
 
242
 Maritta Grabowska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – dzierżawy - windykacja
91 48 86 303
grabowska@zbilk.szczecin.pl
101
303
 Beata Ruszczyńska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – dzierżawy - windykacja
91 48 89 427
ruszczynska@zbilk.szczecin.pl
101
427
 Barbara Koszykowska-Zdun
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – dzierżawy - windykacja
91 48 78 901
koszykowska@zbilk.szczecin.pl
 
901
 Magdalena Furmańska
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – dzierżawy - windykacja
91 48 78 901
furmanska@zbilk.szczecin.pl
 
901
 Adrianna Kędracka
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – dzierżawy - garaże
91 48 86 314
kedracka@zbilk.szczecin.pl
314
 Grażyna Pitt
Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – dzierżawy - garaże
91 48 86 341
pitt@zbilk.szczecin.pl
 
341
 Krzysztof Litwiński
Stanowisko ds. obrony cywilnej
91 48 86 365
litwinski@zbilk.szczecin.pl
 
365
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A
 Iwona Miłosz
Kierownik Działu Lokali Użytkowych
91 48 86 367
socha@zbilk.szczecin.pl
 
367
 Monika
Konieczna-Stankiewicz
Dział Lokali Użytkowych
91 48 86 349
konieczna@zbilk.szczecin.pl
 
349
 Katarzyna Sieradzan
Dział Lokali Użytkowych
91 48 86 342
sieradzan@zbilk.szczecin.pl
 
342
 Marta Walkowska-Jeż
Dział Lokali Użytkowych
91 48 86 349
walkowska@zbilk.szczecin.pl
 
349
 Joanna Engelbrecht
Dział Lokali Użytkowych - windykacja
91 48 86 343
engelbrecht@zbilk.szczecin.pl
 
343
 Żaneta Smolik
Dział Lokali Użytkowych - windykacja
91 48 86 343
smolik@zbilk.szczecin.pl
 
343
REJONY ZBILK
REJON PÓŁNOC
UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3
 Wiktoria Rosa
Koordynator
91 44 20 574
rosa@zbilk.szczecin.pl
3a
574
 Weronika Piątkiewicz-Gałach
BOI, Rozliczanie mediów, Utrzymanie czystości
91 44 20 603
fax 91 44 20 839
piatkiewicz@zbilk.szczecin.pl
3
603
 Mariola Wołoćko
BOI, Rozliczanie mediów,
Rejon 2
91 42 16 623
wolocko@zbilk.szczecin.pl
4
623
 Maria Jurgielewicz
Czynsze
91 44 20 844
jurgielewicz@zbilk.szczecin.pl
9
844
 Sylwia Winiarska
Czynsze
91 44 20 844
winiarska@zbilk.szczecin.pl
9
844
 Małgorzata Komarzańska
Czynsze
91 42 16 620
komarzanska@zbilk.szczecin.pl
10
620
 Agnieszka Olszewska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 45 54 500
olszewska@zbilk.szczecin.pl
2
500
 Bogusław Wiślicki
Wspólnoty mieszkaniowe
91 45 54 500
wislicki@zbilk.szczecin.pl
2
500
 Gabriela Zawadzka
Wspólnoty mieszkaniowe
91 45 54 501
zawadzka@zbilk.szczecin.pl
6
501
 Tadeusz Jerzyk
Windykacja
91 44 20 638
jerzyk@zbilk.szczecin.pl
1
638
 Wioletta Kostrzewa
Windykacja
91 42 16 727
kostrzewa@zbilk.szczecin.pl
1
727
 Henryka Sosnowska
Techniczny
91 44 20 773
sosnowska@zbilk.szczecin.pl
15
673
 Anna Kotkowiak-Wiśniewska
Techniczny
91 44 20 773
kotkowiak@zbilk.szczecin.pl
11
673
 Jolanta Oporczyk
Techniczny
91 42 16 644
oporczyk@zbilk.szczecin.pl
12
644
 Zbigniew Grot
Techniczny
91 42 16 644
grot@zbilk.szczecin.pl
12
644
 Marcin Klonowski
Techniczny
91 42 16 644
klonowski@zbilk.szczecin.pl
12
644
 Wanda Witek
Techniczny
91 44 20 773
witek@zbilk.szczecin.pl
15
673
 Piotr Kałwak
Techniczny
91 44 20 563
kalwak@zbilk.szczecin.pl
11
563
REJON ŚRÓDMIEŚCIE-NIEBUSZEWO
KADŁUBKA 24A
 Rafał Misiuna
Koordynator
91 48 86 305
misiuna@zbilk.szczecin.pl
10
305
 Krystyna Sobczak
BOI
91 42 13 802
91 48 86 304
fax 91 42 13 803
sobczak@zbilk.szczecin.pl
10
304
802
 Krystyna Hebrowska
Czynsze R-5
91 48 86 302
hebrowska@zbilk.szczecin.pl
15
302
 Barbara Ratkowska
Czynsze R-4
91 42 13 807
ratkowska@zbilk.szczecin.pl
16
807
 Zdzisława Niewińska
Wspólnoty mieszkaniowe R-4
91 48 86 309
niewinska@zbilk.szczecin.pl
21
309
 Agata Krajewska
Wspólnoty mieszkaniowe R-5
91 42 13 802
krajewska@zbilk.szczecin.pl
23
113
 Przemysław Suchorski
Garaże
91 45 54 491
suchorski@zbilk.szczecin.pl
17
491
 Marta Guzikowska
Windykacja R-4
91 45 54 496
mguzikowska@zbilk.szczecin.pl
12
496
 Wioleta Cudak
Windykacja
 
cudak@zbilk.szczecin.pl
 
 
 Bożena Jabłońska
Inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych R-4
91 48 86 306
jablonska@zbilk.szczecin.pl
19
306
 Maria Bauza
Inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych R-4
91 48 86 306
bauza@zbilk.szczecin.pl
19
306
 Marcin Drygalski
Inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych R-5
91 48 86 320
drygalski@zbilk.szczecin.pl
22
320
 Grażyna Loga
Rozliczenia mediów
91 45 54 492
loga@zbilk.szczecin.pl
18
492
 Jolanta Sanojca
Główny Specjalista ds. regulacji prawnych
91 42 13 802
sanojca@zbilk.szczecin.pl
13
308
 Grzegorz Kaźmierczak
Audytor wewnętrzny
91 48 86 307
kazmierczak@zbilk.szczecin.pl
8
307
 Beata Skrzypkowiak
Czynsze
91 42 43 437
skrzypkowiak@zbilk.szczecin.pl
 
437
 Małgorzata Malec-Turek
Wspólnoty mieszkaniowe
91 42 43 453
malec@zbilk.szczecin.pl
 
453
 Grażyna Sadowska
Garaże
91 42 43 438
sadowska@zbilk.szczecin.pl
 
438
 Wiesława Nowotorów
Dział techniczny
91 42 43 452
nowotorow@zbilk.szczecin.pl
 
452
 Elżbieta Jeżewska
Dział techniczny
91 42 43 452
jezewska@zbilk.szczecin.pl
 
452
ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA REJONEM NR 6
PODHALAŃSKA 9
 Izabela Pukin
Koordynator
91 48 88 758
pukin@zbilk.szczecin.pl
2
758
 Magdalena Oniszczuk
BOI, Media
91 48 88 726
oniszczuk@zbilk.szczecin.pl
6
726
 Joanna Maik
Czynsze
91 48 88 743
maik@zbilk.szczecin.pl
1
743
 Monika Dorsz
Czynsze
91 48 88 743
dorsz@zbilk.szczecin.pl
1
743
 Grażyna Sadowska
BOI
91 48 88 726
sadowska@zbil.szcecin.pl
6
726
 Katarzyna Konopczyńska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 48 88 740
konopczynska@zbilk.szczecin.pl
4
740
 Małgorzata Feldman
Techniczny
91 48 88 734
feldman@zbilk.szczecin.pl
3
734
 Grażyna Walewska
Techniczny
91 48 88 747
walewska@zbilk.szczecin.pl
3
747
 Andrzej Marchut
Windykacja
91 48 88 759
marchut@zbilk.szczecin.pl
5
759
REJON ZACHÓD
UL. JAGIELLOŃSKA 33
 Dorota Binek-Jaskólska
Koordynator
 91 48 78 912
jaskolska@zbilk.szczecin.pl
 
 912
 Patrycja Królak
BOI
91 48 47 771
fax 775
krolak@zbilk.szczecin.pl
1
771
 Elżbieta Markiewicz
Umowy, obniżki czynszów
91 48 47 774
markiewicz@zbilk.szczecin.pl
2
774
 Ewelina Tomaszek
Czynsze
91 48 78 903
tomaszek@zbilk.szczecin.pl
5
903
 Grażyna Radczak
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 43 45 467
radczak@zbilk.szczecin.pl
11
447
 Ewa Jurgowiak
Wspólnoty mieszkaniowe
91 48 47 786
jurgowiak@zbilk.szczecin.pl
11
786
 Iwona Bednarz-Koc
Sprzedaż lokali
91 48 86 369
bednarz@zbilk.szczecin.pl
9
369
 Teresa Piotrowska
Techniczny
91 48 47 772
piotrowska@zbilk.szczecin.pl
10
772
 Barbara Jurewicz
Windykacja
91 48 86 313
jurewicz@zbilk.szczecin.pl
8
313
 Marieta Kukawka
Rozliczenia mediów
91 48 47 785
kukawka@zbilk.szczecin.pl
3
785
 Jadwiga Moskal
Eksploatacja
91 48 47 776
moskal@zbilk.szczecin.pl
10
776
 Mirosława Kowalik
Techniczny
 91 48 78 913
m.kowalik@zbilk.szczecin.pl
10
 913
 Maria Janik
Skarb Państwa
 91 48 86 315
janik@zbilk.szczecin.pl
4
 315
ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA REJONEM NR 10
UL. ŁOKIETKA 22
 Iwona Sienkiewicz
Koordynator
91 48 88 798
sienkiewicz@zbilk.szczecin.pl
7
798
 Stanisława Rogala
BOI
91 48 88 763
fax 91 48 88 790
rogala@zbilk.szczecin.pl
1
763
 Halina Smółko
Czynsze
91 48 88 770
smolko@zbilk.szczecin.pl
3
770
 Teresa Bychowiec
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 88 787
bychowiec@zbilk.szczecin.pl
4
787
 Zofia Lewandowska-Jarosz
Windykacja, Garaże
91 48 88 873
lewandowska@zbilk.szczecin.pl
3
873
 Małgorzata Tarczyńska
Techniczny
91 48 88 792
tarczynska@zbilk.szczecin.pl
5
792
 Renata Boniecka
Eksploatacja
91 48 88 787
boniecka@zbilk.szczecin.pl
4
787
ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA REJONEM NR 13
UL. KASZUBSKA 30
 Robert Rudziński
p.o. Koordynatora
91 48 88 713
rudzinski@zbilk.szczecin.pl
4
713
 Anna Sionkowska
Sekretariat - BOI
91 48 88 680
fax 91 48 88 692
sionkowska@zbilk.szczecin.pl
8
680
 Liliana Chrapek
Czynsze
91 48 88 704
chrapek@zbilk.szczecin.pl
9
704
 Beata Burghardt
Czynsze
91 48 88 704
burghardt@zbilk.szczecin.pl
9
704
 Wiktor Kapłun
Techniczny
91 48 88 709
kaplun@zbilk.szczecin.pl
6
709
 Elżbieta Słowik
Techniczny
91 48 88 709
slowik@zbilk.szczecin.pl
7
709
 Renata Tomkiewicz
Techniczny
91 48 88 712
tomkiewicz@zbilk.szczecin.pl
5
712
 Eugeniusz Bontyłow
Techniczny
91 48 88 709
bontylow@zbilk.szczecin.pl
7
709
 Marlena Budnicka
Wspólnoty mieszkaniowe
91 43 14 445
budnicka@zbilk.szczecin.pl
3
445
 Łukasz Gibas
Rozliczenia mediów
91 48 88 719
gibas@zbilk.szczecin.pl
11
719
 Robert Gutowski
Eksploatacja i utrzymanie czystości
91 48 88 719
gutkowski@zbilk.szczecin.pl
11
719
 Iwona Prawda
Windykacja
91 48 88 721
prawda@zbilk.szczecin.pl
2
721
 ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA REJONEM NR 14
UL. SZPITALNA 18
 Anna Kalita
Koordynator
91 48 29 043
kalita@zbilk.szczecin.pl
6b
143
 Iwona Choma
BOI - Wykupy
91 48 29 025
choma@zbilk.szczecin.pl
6
125
 Monika Dolniec
Czynsze
91 48 29 072
doliniec@zbilk.szczecin.pl
3
172
 Dorota Szałabawka
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 29 032
szalabawka@zbilk.szczecin.pl
6a
132
 Robert Urbański
Windykacja
91 48 29 044
urbanski@zbilk.szczecin.pl
9
144
 Wiktor Kożan
Techniczny
91 48 29 034
kozan@zbilk.szczecin.pl
4
134
 Alicja Jackiewicz
Techniczny
91 48 29 034
jackiewicz@zbilk.szczecin.pl
4
134
 Sylwia Jarzębska
Rozliczenia mediów
91 48 29 062
jarzebska@zbilk.szczecin.pl
12
162
 Karolina Rogacka
 
 
rogacka@zbilk.szczecin.pl