logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Wykup

Sprzedaż mieszkań komunalnych
 
Najemcy lokali komunalnych, którzy chcą wykupić zajmowane mieszkania mogą otrzymać obniżkę od ceny lokalu. Wysokość bonifikaty jest uzależniona od okresu zamieszkiwania w danym lokalu.
  
Bonifikaty stosowane przy sprzedaży mieszkań wyglądają następująco:
 
  • 25% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
  • 50% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
  • 85% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
  • 95% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
  
Dodatkowe bonifikaty:
 
  • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla kombatantów
  • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla Pionierów Szczecina (W przypadku, gdy kupujący lokal jest kombatantem i Pionierem Szczecina udzielona będzie jedna bonifikata dodatkowa w wysokości 10% ustalonej ceny).
  
Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty:
 
  • bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat – jeżeli w tym okresie najemca miał zaległości, bonifikata zostanie obniżona o 20%,
  • skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności czynszowych w okresie 10 lat poprzedzających wykup – bonifikata zostanie obniżona o kwotę umorzenia.
  
UWAGA: bonifikata nie przysługuje najemcy który:
 
  • nie zamieszkuje stale w nabywanym lokalu,
  • posiadał (bądź jego małżonek) tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub jego części w okresie 10 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży.
 
Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, nie będą uwzględniane żadne nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe.
 
Wnioski o wykup mieszkań najemcy mogą składać w siedzibie zarządcy danego lokalu. Do wniosku dołączyć należy dokument uprawniający do zajmowania lokalu (decyzja, umowa najmu). Zarządca dokona weryfikacji wniosku pod kątem możliwości sprzedaży danego lokalu i uzupełni go o niezbędną dokumentację.
 

Lista załączników:
NrTytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [pdf]ikona rozszerzenia załącznika90 kB2014-08-18 10:20:57
2Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy [doc]ikona rozszerzenia załącznika49 kB2014-08-18 10:21:11