Zamówienia publiczne:
Przetargi
Ogłoszenia tablicowe
Plan postępowań

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Ogłoszenia tablicowego nr 16/2012 z dnia 26.06.2012r. o zamówieniu publicznym poniżej 14000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych oraz usług w zakresie pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy Internet dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

 

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione.

 

 

Uzasadnienie

Treść  złożonej oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi Zamawiającego.