Kontakt
KIEROWNICTWO ZBILK
Imię i nazwisko
Dział / Stanowisko
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Nr pok.
Nr wew.
Marcin Posadzy
Dyrektor
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
16
352
Jerzy Dyrdał
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
16
352
Sylwia Rogulska
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
8
352
Lilla Królikowska
Z-ca Dyrektora ds. Prawnych
91 48 86 362
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
10
362
Elżbieta Heise
Główny Księgowy
91 48 86 330
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
25
330
Sekretariat
91 48 86 352, FAX 91 48 93 832
16
352
Biuro Obsługi Interesanta
91 48 86 333, 91 48 86 301,
FAX 91 48 93 831
1
333
Tomasz
Owsik-Kozłowski
Kontakt z mediami
691 22 12 02
rzecznik@zbilk.szczecin.pl
30
366
PRACOWNICY ZBILK (ul. Mariacka 25, 70-546)
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY [DOG]
 Eugeniusz Pietrzak
Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego
91 48 86 336
pietrzak@zbilk.szczecin.pl
36
336
 Irena Rydzewska
BOI
91 48 86 301
rydzewska@zbilk.szczecin.pl
1
301
 Anna Jaździńska-Skwark
BOI
91 48 86 333
jazdzinska@zbilk.szczecin.pl
1
333
 Małgorzata Igras
BOI
91 48 86 333
igras@zbilk.szczecin.pl
1
333
 Piotr Golec
BOI
91 48 86 333
golec@zbilk.szczecin.pl
1
333
 Artur Mozolewski
Informatyk
91 48 86 371
mozolewski@zbilk.szczecin.pl
3a
371
 Jerzy Borejszo
Kierowca / Konserwator
 
borejszo@zbilk.szczcin.pl
 
 
 Anna Podyma
Sekretariat
91 48 86 352
podyma@zbilk.szczecin.pl
16
352
DZIAŁ GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI [DGLM]
 Beata Forkasiewicz
Kierownik Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
91 43 45 421
forkasiewiczb@zbilk.szczecin.pl
18
421
 Aneta Anulicz
DGLM – zasiedlenia
91 43 45 455
anulicz@zbilk.szczecin.pl
21
455
Dorota Hendzel
DGLM – zasiedlenia
91 48 86 327
hendzel@zbilk.szczecin.pl
21
327
Karolina Wielińska
DGLM – zasiedlenia
91 48 86 327
wielinska@zbilk.szczecin.pl
21
327
 Joanna Koteras
DGLM – lokale zamienne
91 43 45 474
geppertj@zbilk.szczecin.pl
19
474
 Halina Stanisz
DGLM
91 43 45 474
stanisz@zbilk.szczecin.pl
19
474
 Małgorzata Wachowiak
DGLM – lokale do remontu
91 48 86 356
wachowiak@zbilk.szczecin.pl
12
356
 Julita Piotrowska
DGLM – zamiany
91 48 86 360
jpiotrowska@zbilk.szczecin.pl
20
360
 Jadwiga Kalinowska
DGLM – zamiany
91 48 86 364
kalinowska@zbilk.szczecin.pl
20
364
 Małgorzata Krawiec
DGLM – zamiany
91 48 86 364
pielaszkiewicz@zbilk.szczecin.pl
20
364
Aneta Fryze
DGLM – zamiany
91 48 86 360
fryze@zbilk.szczecin.pl
20
360
 Marcela Dukla
DGLM – wolne lokale
91 48 86 372
modzelewska@zbilk.szczecin.pl
26
372
Maciej Hermanowicz
DGLM – wolne lokale
91 48 86 372
hermanowicz@zbilk.szczecin.pl
26
372
Andrzej Jackowski
Główny specjalista
 
jackowski@zbilk.szczecin.pl
 
 
DZIAŁ WINDYKACJI I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH ZASOBÓW MIESZKALNYCH [DWRM]
 Iwona
Jasionowska-Marchut
Kierownik Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 363
jasionowskai@zbilk.szczecin.pl
29
363
 Agnieszka Kiesler
Zastępca Kierownika Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 345
kiesler@zbilk.szczecin.pl
4a
345
 Wioletta Dobrowolska
DWRM – ustalanie praw do lokalu
91 43 45 279
dobrowolska@zbilk.szczecin.pl
34
279
 Grażyna Ogryzek
DWRM – ustalanie praw do lokalu
91 43 45 061
ogryzek@zbilk.szczecin.pl
34
161
 Joanna Karmazyn
DWRM – ustalanie praw do lokalu
91 43 45 279
karmazyn@zbilk.szczecin.pl
34
279
 Joanna Lato
DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali
91 48 86 319
lato@zbilk.szczecin.pl
31
319
 Marcin Janikowski
DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali
91 48 86 319
janikowski@zbilk.szczecin.pl
31
319
 Tomasz Chołodowski
DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali
91 48 86 368
cholodowski@zbilk.szczecin.pl
31
368
 Agnieszka Bober
DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy
91 48 86 354
bobera@zbilk.szczecin.pl
35
354
 Mariola Babiarz
DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy
91 48 86 354
babiarzm@zbilk.szczecin.pl
35
354
Krzysztof Romianowski
DWRM – biuro obsługi dłużnika
91 48 86 326
romianowski@zbilk.szczecin.pl
2
326
 Lidia Chmielewska
DWRM – biuro obsługi dłużnika
91 48 86 326
chmielewska@zbilk.szczecin.pl
2
326
 Aleksandra Muszyńska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 359
muszynska@zbilk.szczecin.pl
4
359
Ewa Żukowska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 359
zukowska@zbilk.szczecin.pl
4
359
Karolina Rogacka
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 370
rogacka@zbilk.szczecin.pl
4
370
 Iwona Prawda
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 370
prawda@zbilk.szczecin.pl 
4
370
 Renata Anderst-Murat
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 340
anderst@zbilk.szczecin.pl
5
340
Paulina Jakubczyk
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 340
jakubczyk@zbilk.szczecin.pl
5
340
 Zofia Lewandowska-Jarosz
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 338
lewandowska@zbilk.szczecin.pl
6
338
 Monika Siekierska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 339
siekierska@zbilk.szczecin.pl
6
339
 Monika Drygalska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 338
drygalska@zbilk.szczecin.pl
6
338
Wioletta Gregorczyk
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 339
gregorczyk@zbilk.szczecin.pl
6
339
 Jan Kania
 DWRM – pomoc administracyjna
91 48 86 331
kania@zbilk.szczecin.pl
33
331
Teodor Tkaczuk
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
 
tkaczuk@zbilk.szczecin.pl
3
 
DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO [DNW]
 Anna Szotkowska
Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 337
szotkowska@zbilk.szczecin.pl
37
337
 Katarzyna Stankiewicz
DNW – „Zielone Podwórka”
91 48 86 311
stankiewicz@zbilk.szczecin.pl
27
311
 Liliana Kardas
DNW
91 48 86 357
kardas@zbilk.szczecin.pl
27
357
 Agnieszka Cieślewicz
DNW
91 48 86 358
cieslewicz@zbilk.szczecin.pl
27
358
 Andrzej Truchanowicz
DNW
91 48 86 312
truchanowicz@zbilk.szczecin.pl
12
312
 Małgorzata Śliwińska
DNW
91 48 86 348
sliwinska@zbilk.szczecin.pl
28
348
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [DZP]
 Monika Gadomska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
91 48 86 361
gadomska@zbilk.szczecin.pl
11
361
 Renata Romanowska
DZP
91 48 86 353
romanowska@zbilk.szczecin.pl
12
353
 Arleta Charabin
DZP
91 48 86 353
charabin@zbilk.szczecin.pl
12
353
 Emilia Bielak
DZP
91 48 86 347
bielak@zbilk.szczecin.pl
9
347
 Marta Michalska
DZP
91 48 86 346
michalska@zbilk.szczecin.pl
9
346
DZIAŁ FINANSOWY [DF]
Elżbieta Heise
Główny księgowy
91 48 86 330
heise@zbilk.szczecin.pl
25
330
 Anna Gezella
DF
91 48 86 332
gezella@zbilk.szczecin.pl
24
332
 Anna Jasińska
DF
91 48 86 321
jasinska@zbilk.szczecin.pl
24
321
 Jadwiga Róg
DF
91 48 86 328
rog@zbilk.szczecin.pl
24
328
 Elżbieta Sochacka
DF
91 48 86 321
sochacka@zbilk.szczecin.pl
24
321
Hanno Michałko
DF
91 48 86 332
michalko@zbilk.szczecin.pl
24
332
Agnieszka Jarocka
DF
91 48 86 316
jarocka@zbilk.szczecin.pl
24
316
 Anna Glib
DF
91 48 86 324
glib@zbilk.szczecin.pl
23
324
 Elżbieta Czerwińska
DF
91 48 86 323
czerwinska@zbilk.szczecin.pl
23
323
 Kamila Strzelecka
DF
91 48 86 334
strzelecka@zbilk.szczecin.pl
23
334
 Danuta Żytkowska
DF
91 48 86 300
zytkowska@zbilk.szczecin.pl
23
300
Katarzyna Kowalczyk
DF
91 48 86 300
kowalczyk@zbilk.szczecin.pl
23
300
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. KADR BHP I PPOŻ
 Ewa Klimer
Kadry
91 48 86 350
klimer@zbilk.szczecin.pl
17
350
 Honorata Siwocha
Kadry
91 48 86 350
siwocha@zbilk.szczecin.pl
17
350
 Jerzy Gołda
BHP
91 48 86 350
golda@zbilk.szczecin.pl
17
350
 Beata Cieloszyk
Controlling – samodzielne stanowisko
91 48 86 331
cieloszyk@zbilk.szczecin.pl
33
331
 Michał Urbas
Controlling – samodzielne stanowisko
91 48 86 331
urbas@zbilk.szczecin.pl
33
331
DZIAŁ TECHNICZNY [DT]
ul. ŻUBRÓW 1, 71-617
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 42 16 610; FAX 91 45 40 243
 
610
 Barbara Wrzos
Kierownik Działu Technicznego
91 48 88 721
wrzos@zbilk.szczecin.pl
 
721
 Eugeniusz Gwiazda
Zastępca Kierownika Działu Technicznego
91 48 86 318
gwiazda@zbilk.szczecin.pl
 
318
 Mariusz Goch
DT – BOI
91 42 16 610
goch@zbilk.szczecin.pl
 
610
 Tadeusz Frankowski
DT
91 42 16 714
frankowski@zbilk.szczecin.pl
 
714
 Mirosław Bratek
DT
91 48 88 680
bratek@zbilk.szczecin.pl
 
680
 Danuta Krześniowska
DT
91 48 88 796
krzesniowska@zbilk.szczecin.pl
 
796
 Anna Streicher
DT
91 42 43 438
streicher@zbilk.szczecin.pl
 
438
 Elżbieta Wilczyńska
DT
91 48 88 796
wilczynska@zbilk.szczecin.pl
 
796
 Krzysztof Winnicki
DT
91 48 88 680
winnicki@zbilk.szczecin.pl
 
680
 Krzysztof Dołgoszyja
DT
91 43 14 445
dolgoszyja@zbilk.szczecin.pl
 
445
 Piotr Gatalski
DT
91 42 43 454
gatalski@zbilk.szczecin.pl
 
454
 Bogdan Iwanejko
DT
91 42 43 454
iwanejko@zbilk.szczecin.pl
 
454
 Kazimierz Jaroszewicz
DT
91 42 16 713
jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl
 
112
 Marek Belcarski
DT
91 42 16 713
belcarski@zbilk.szczecin.pl
 
112
 Wiktor Magdziński
DT
91 48 86 322
magdzinski@zbilk.szczecin.pl
 
322
 Maja Kupińska
DT
91 48 86 322
kupinska@zbilk.szczecin.pl
 
322
 Zofia Kryzan
DT
91 42 16 605
kryzan@zbilk.szczecin.pl
 
605
Jacek Leszczyński
DT
91 42 16 605
leszczynski@zbilk.szczecin.pl
 
605
Jan Skwarczyński
DT
91 48 86 317
skwarczynski@zbilk.szczecin.pl
 
317
Krzysztof Pawłowski
DT
91 48 86 317
pawlowski@zbilk.szczecin.pl
 
317
Roman Korona
DT
91 42 16 714
korona@zbilk.szczecin.pl
 
714
Janusz Gosiewski
DT
91 42 16 621
gosiewski@zbilk.szczecin.pl
 
621
Andrzej Stachura
DT
91 42 43 438
stachura@zbilk.szczecin.pl
 
438
Gabriela Buczek
DT
91 42 16 621
buczek@zbilk.szczecin.pl
 
621
STANOWISKA PRACY DS. SPRZEDAŻY LOKALI
ul. ŻUBRÓW 1, 71-617
 Iwona Bednarz-Koc
Sprzedaż lokali
91 42 12 273
bednarz@zbilk.szczecin.pl
 
273
 Beata Wieczorek
Sprzedaż lokali
91 42 12 554
wieczorek@zbilk.szczecin.pl
 
554
 Franciszka Kotlarczyk
Sprzedaż lokali
91 42 12 642
kotlarczyk@zbilk.szczecin.pl
 
642
DZIAŁ GOSPODAROWANIA I EKSPLOATACJI GRUNTÓW I GARAŻY [DDG]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
 Jarosław Woźniak
Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży
91 48 86 355
wozniak@zbilk.szczecin.pl
107
355
 Monika Matusiak
DDG – BOI
tel/fax
91 48 86 310
matusiak@zbilk.szczecin.pl
BOI
310
 Andrzej Falenczyk
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
falenczyk@zbilk.szczecin.pl
108
329
 Cezary Domalski
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 351
domalski@zbilk.szczecin.pl
103
351
 Mirosław Wawrzyniak
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 351
wawrzyniak@zbilk.szczecin.pl
103
351
 Mirosława Niewęgłowska
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 485
nieweglowska@zbilk.szczecin.pl
104
485
 Ryszard Hanć
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 475
hanc@zbilk.szczecin.pl
105
475
 Sylwia Kalwaryjska
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 475
kalwaryjska@zbilk.szczecin.pl
105
475
 Ewa Krasocka
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
krasocka@zbilk.szczecin.pl
109
329
 Anna Jarecka
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
jarecka@zbilk.szczecin.pl
109
329
 Sebastian Cieślak
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 314
cieslak@zbilk.szczecin.pl
 5
 314
 Renata Nadolska
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 341
nadolska@zbilk.szczecin.pl
111 
 341
 Anna Lech
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 72 242
lech@zbilk.szczecin.pl
 
242
Andrzej Łydziński
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
lydzinski@zbilk.szczecin.pl
109
329
Katarzyna Kolter
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 485
kolter@zbilk.szczecin.pl
104
485
Andrzej Łydziński
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
lydzinski@zbilk.szczecinpl
109
329
Wojciech Ciubak
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 341
ciubak@zbilk.szczecin.pl
 
341
 Marlena Świtała
DDG – dzierżawy garaży
91 48 72 242
switala@zbilk.szczecin.pl
 
242
 Adrianna Kędracka
DDG – dzierżawy garaży
91 48 86 314
kedracka@zbilk.szczecin.pl
314
 Grażyna Pitt
DDG – dzierżawy garaży
91 48 86 341
pitt@zbilk.szczecin.pl
 
341
 Krzysztof Litwiński
Stanowisko ds. obrony cywilnej
91 48 86 365
litwinski@zbilk.szczecin.pl
 
 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH [DLU]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
 Iwona Miłosz
Kierownik Działu Lokali Użytkowych
91 48 86 367
socha@zbilk.szczecin.pl
 3
367
 Monika
Konieczna-Stankiewicz
DLU
91 48 86 349
konieczna@zbilk.szczecin.pl
 6
349
 Katarzyna Sieradzan
DLU
91 48 86 342
sieradzan@zbilk.szczecin.pl
 6
342
 Marta Walkowska-Jeż
DLU
91 48 86 349
walkowska@zbilk.szczecin.pl
 6
349
Julita Siemieniuk
DLU - czynsze
91 48 86 365
siemieniuk@zbilk.szczecin.pl
2
365
DZIAŁ WINDYKACJI ZASOBÓW NIEMIESZKALNYCH [DWZN]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
Beata Ruszczyńska
Kierownik Działu Windykacji Zasobów Niemieszkalnych
91 48 89 427
ruszczynska@zbilk.szczecin.pl
1a
427
Joanna Engelbrecht
DWZN – lokale użytkowe
91 48 86 343
engelbrecht@zbilk.szczecin.pl
4
343
Żaneta Smolik
DWZN – lokale użytkowe
91 48 86 343
smolik@zbilk.szczecin.pl
4
343
Andrzej Marchut
DWZN – grunty
91 48 86 303
marchut@zbilk.szczecin.pl
101
303
Maritta Grabowska
DWZN – grunty
91 48 86 303
grabowska@zbilk.szczecin.pl
101
303
Magdalena Furmańska
DWZN – garaże
91 48 78 901
furmanska@zbilk.szczecin.pl
110
901
Barbara Koszykowska-Zdun
DWZN – garaże
91 48 78 901
koszykowska@zbilk.szczecin.pl
110
901
Ewelina Stanikowska
DWZN – pomieszczenia gospodarcze, WM
91 48 78 901
stanikowska@zbilk.szczecin.pl
110
901
REJONY ZBILK
REJON PÓŁNOC
UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3, 71-674
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 42 16 623; FAX 91 44 20 839
4
623
 Wiktoria Rosa
Koordynator
91 44 20 574
rosa@zbilk.szczecin.pl
3a
574
 Piotr Kałwak
Zastępca Koordynatora
91 44 20 563
kalwak@zbilk.szczecin.pl
5
563
 Mariola Wołoćko
BOI
91 42 16 623
wolocko@zbilk.szczecin.pl
4
623
 Weronika Piątkiewicz
Rozliczanie mediów
91 44 20 603
piatkiewicz@zbilk.szczecin.pl
3
603
 Maria Jurgielewicz
Czynsze
91 44 20 844
jurgielewicz@zbilk.szczecin.pl
9
844
 Sylwia Winiarska
Czynsze
91 44 20 844
winiarska@zbilk.szczecin.pl
9
844
 Małgorzata Komarzańska
Czynsze
91 42 16 620
komarzanska@zbilk.szczecin.pl
10
620
 Tadeusz Jerzyk
Czynsze
91 42 16 620
jerzyk@zbilk.szczecin.pl
10
620
 Agnieszka Olszewska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 45 54 500
olszewska@zbilk.szczecin.pl
2
500
 Bogusław Wiślicki
Wspólnoty mieszkaniowe, Utrzymanie czystości
91 45 54 500
wislicki@zbilk.szczecin.pl
2
500
 Gabriela Zawadzka
Wspólnoty mieszkaniowe
91 45 54 501
zawadzka@zbilk.szczecin.pl
6
501
 Wioletta Kostrzewa
Windykacja
91 42 16 727
kostrzewa@zbilk.szczecin.pl
1
727
 Henryka Sosnowska
Techniczny
91 44 20 773
sosnowska@zbilk.szczecin.pl
15
673
 Anna Kotkowiak-Wiśniewska
Techniczny
91 44 20 773
kotkowiak@zbilk.szczecin.pl
11
673
Szymon Starosta
Techniczny
91 42 16 644
starosta@zbilk.szczecin.pl
11
644
 Jolanta Oporczyk
Techniczny
91 42 16 644
oporczyk@zbilk.szczecin.pl
12
644
 Zbigniew Grot
Techniczny
91 42 16 644
grot@zbilk.szczecin.pl
12
644
 Marcin Klonowski
Techniczny
91 42 16 644
klonowski@zbilk.szczecin.pl
12
644
 Wanda Witek
Techniczny
91 44 20 773
witek@zbilk.szczecin.pl
15
673
REJON ŚRÓDMIEŚCIE-NIEBUSZEWO
UL. KADŁUBKA 24A, 71-521
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 42 13 802; FAX 91 42 13 803
8, 10
802
 Rafał Misiuna
Koordynator
91 48 86 305
misiuna@zbilk.szczecin.pl
9
305
 Krystyna Sobczak
BOI
91 42 13 802
sobczak@zbilk.szczecin.pl
10
802
Grażyna Sadowska
BOI
91 42 13 802
sadowska@zbilk.szczecin.pl
8
802
 Krystyna Hebrowska
Czynsze
91 48 86 302
hebrowska@zbilk.szczecin.pl
15
302
Agnieszka Gajgałowicz
Czynsze
91 42 13 807
gajgalowicz@zbilk.szczecin.pl
16
807
Joanna Maik
Czynsze
91 42 43 435
maik@zbilk.szczecin.pl
10
435
Dagmara Górska
Czynsze
91 42 43 435
gorska@zbilk.szczecin.pl
10
435
Monika Dorsz
Czynsze
91 42 43 435
dorsz@zbilk.szczecin.pl
10
435
Teresa Firka
Czynsze
91 42 43 437
firka@zbilk.szczecin.pl
17
437
 Zdzisława Niewińska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 48 86 309
niewinska@zbilk.szczecin.pl
21
309
 Agata Krajewska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 48 86 307
krajewska@zbilk.szczecin.pl
23
307
 Małgorzata Malec-Turek
Wspólnoty mieszkaniowe
91 42 43 453
malec@zbilk.szczecin.pl
19
453
 Katarzyna Konopczyńska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 42 43 453
konopczynska@zbilk.szczecin.pl
19
453
 Marta Guzikowska
Windykacja
91 45 54 496
mguzikowska@zbilk.szczecin.pl
12
496
 Wioleta Cudak
Windykacja
91 45 54 495
cudak@zbilk.szczecin.pl
8a
495 
 Magdalena Mroczkowska-Krauze
Pomoc administracyjna - windykacja
91 45 54 495
mroczkowska-krauze@zbilk.szczecin.pl
8a
495
 Bożena Jabłońska
Techniczny
91 48 86 306
jablonska@zbilk.szczecin.pl
4
306
 Maria Bauza
Techniczny
91 48 86 306
bauza@zbilk.szczecin.pl
4
306
 Marcin Drygalski
Techniczny
91 48 86 320
drygalski@zbilk.szczecin.pl
5
320
 Wiesława Sienkiewicz
Techniczny
91 42 43 452
nowotorow@zbilk.szczecin.pl
1
452
 Elżbieta Jeżewska
Techniczny
91 42 43 452
jezewska@zbilk.szczecin.pl
1
452
Robert Rudziński
Techniczny
91 48 86 306
rudzinski@zbilk.szczecin.pl
3
306
 Małgorzata Feldman
Techniczny
91 42 10 179
feldman@zbilk.szczecin.pl
6
179
 Grażyna Walewska
Techniczny
91 42 10 179
walewska@zbilk.szczecin.pl
6
179
 Grażyna Loga
Rozliczenia mediów
91 45 54 492
loga@zbilk.szczecin.pl
18
492
 Magdalena Oniszczuk
Rozliczanie mediów
91 48 86 304
oniszczuk@zbilk.szczecin.pl
2
304
Wojciech Piskuła
Pomoc administracyjna – rozliczenia mediów
91 45 54 491
piskula@zbilk.szczecin.pl
22
491
SAMODZIELNE STANOWISKA
 Jolanta Sanojca
Główny Specjalista ds. regulacji prawnych
91 42 13 802
sanojca@zbilk.szczecin.pl
13
308
REJON ZACHÓD
UL. JAGIELLOŃSKA 33, 70-382
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 48 47 771; FAX 91 48 47 775
1
771
 Dorota Binek-Jaskólska
Koordynator
 91 48 78 912
jaskolska@zbilk.szczecin.pl
7
 912
 Iwona Sienkiewicz
Zastępca Koordynatora
91 48 47 776
sienkiewicz@zbilk.szczecin.pl
8
776
Stanisława Rogala
BOI
91 48 47 771
rogala@zbilk.szczecin.pl
1
771
 Elżbieta Markiewicz
Umowy najmu, obniżki czynszów
91 48 47 774
markiewicz@zbilk.szczecin.pl
2
774
 Renata Boniecka
Umowy najmu, obniżki czynszów
91 48 47 774
boniecka@zbilk.szczecin.pl
2
774
 Ewelina Tomaszek
Czynsze
91 48 47 785
tomaszek@zbilk.szczecin.pl
3
785
 Patrycja Królak
Czynsze
91 48 47 785
krolak@zbilk.szczecin.pl
3
785
 Halina Smółko
Czynsze
91 48 86 369
smolko@zbilk.szczecin.pl
5a
369
Joanna Kicior
Rozliczenia mediów
91 48 78 903
kicior@zbilk.szczecin.pl
5
903
Anna Sobecka-Tomczyk
Rozliczenia mediów
91 48 78 903
sobecka@zbilk.szczecin.pl
5
903
 Grażyna Radczak
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 43 45 467
radczak@zbilk.szczecin.pl
11
447
 Ewa Jurgowiak
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 47 786
jurgowiak@zbilk.szczecin.pl
11
786
 Barbara Jurewicz
Windykacja
91 48 86 313
jurewicz@zbilk.szczecin.pl
12
313
Dorota Szyposzyńska
Windykacja
91 48 86 313
szyposzynska@zbilk.szczecin.pl
12
313
 Teresa Piotrowska
Techniczny
91 48 47 772
piotrowska@zbilk.szczecin.pl
10
772
 Mirosława Kowalik
Techniczny
91 48 78 913
m.kowalik@zbilk.szczecin.pl
10
913
 Małgorzata Tarczyńska
Techniczny
91 48 47 776
tarczynska@zbilk.szczecin.pl
8
776
Grzegorz Kaźmierczak
Techniczny
91 48 78 913
kazmierczak@zbilk.szczecin.pl
10
913
 Maria Janik
Skarb Państwa
 91 48 86 315
janik@zbilk.szczecin.pl
4
 315
 REJON POŁUDNIE
UL. SZPITALNA 18, 70-116
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 48 29 025; FAX 91 48 88 692
6
125
Izabela Pukin
Koordynator
91 48 88 713
pukin@zbilk.szczecin.pl
13
713
 Anna Kalita
Zastępca Koordynatora
91 48 29 043
kalita@zbilk.szczecin.pl
12
143
 Iwona Choma
BOI, Wykupy
91 48 29 025
choma@zbilk.szczecin.pl
6
125
 Anna Sionkowska
BOI
91 48 29 025
sionkowska@zbilk.szczecin.pl
6
125
 Monika Doliniec
Czynsze
91 48 29 072
doliniec@zbilk.szczecin.pl
2
172
 Liliana Chrapek
Czynsze
91 48 88 704
chrapek@zbilk.szczecin.pl
2
704
 Beata Burghardt
Czynsze
91 48 88 704
burghardt@zbilk.szczecin.pl
2
704
 Dorota Szałabawka
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 29 032
szalabawka@zbilk.szczecin.pl
7
132
 Marlena Budnicka
Wspólnoty mieszkaniowe
91 48 29 032
budnicka@zbilk.szczecin.pl
7
132
 Robert Urbański
Windykacja
91 48 29 044
urbanski@zbilk.szczecin.pl
9
144
Jolanta Kwiatkowska-Pilch
Windykacja
91 48 29 044
kwiatkowska@zbilk.szczecin.pl
9
144
 Alicja Jackiewicz
Techniczny
91 48 29 034
jackiewicz@zbilk.szczecin.pl
4
134
 Wiktor Kapłun
Techniczny
91 48 88 709
kaplun@zbilk.szczecin.pl
5
709
 Elżbieta Słowik
Techniczny
91 48 88 712
slowik@zbilk.szczecin.pl
3
712
 Renata Tomkiewicz
Techniczny
91 48 88 712
tomkiewicz@zbilk.szczecin.pl
3
712
 Sylwia Jarzębska
Rozliczenia mediów
91 48 29 062
jarzebska@zbilk.szczecin.pl
6A
162
 Łukasz Gibas
Rozliczenia mediów
91 48 29 062
gibas@zbilk.szczecin.pl
6A
162
 Robert Gutowski
Eksploatacja
91 48 88 719
gutkowski@zbilk.szczecin.pl
8
719
Piotr Gajewski
Utrzymanie czystości
91 48 88 719
gajewski@zbilk.szczecin.pl
8
719
Jarosław Papież
Pomoc administracyjna
 
papiez@zbilk.szczecin.pl
 
 
 :: wydruk z serwisu: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie :: http://www.zbilk.szczecin.pl ::