Kontakt
KIEROWNICTWO ZBILK
Imię i nazwisko Dział / Stanowisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr pok. Nr wew.
Lilla Królikowska Dyrektor 91 48 86 352 sekretariat@zbilk.szczecin.pl 15 352
Sylwia Rogulska Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem 91 48 86 352 sekretariat@zbilk.szczecin.pl 16 352
Barbara Wrzos p.o. Z-cy Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji 91 48 86 337 wrzos@zbilk.szczecin.pl 8 337
Elżbieta Heise Główny Księgowy 91 48 86 330 sekretariat@zbilk.szczecin.pl 25 330
Sekretariat 91 48 86 352, FAX 91 48 93 832 16 352
Biuro Obsługi Interesanta 91 48 86 333
91 48 86 301
FAX 91 48 93 831
1 333
Tomasz Klek Rzecznik
Kontakt z mediami
732-722-915 rzecznik@zbilk.szczecin.pl
Sala konferencyjna   91 35 16 404   14 404
PRACOWNICY ZBILK (ul. Mariacka 25, 70-546)
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY [DOG]
Wojciech Piskuła Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego 91 48 86 336 piskula@zbilk.szczecin.pl 36 336
Irena Rydzewska Biuro Obsługi Interesanta 91 48 86 333 rydzewska@zbilk.szczecin.pl 1 333
Małgorzata Igras Biuro Obsługi Interesanta 91 48 86 301 igras@zbilk.szczecin.pl 1 301
Piotr Golec Biuro Obsługi Interesanta 91 48 86 333 golec@zbilk.szczecin.pl 1 333
Anna Podyma Sekretariat 91 48 86 352 podyma@zbilk.szczecin.pl 16 352
Anna Jaździńska-Skwark Składnica akt 799 060 465 jazdzinska@zbilk.szczecin.pl 7  
Sebastian Cieślak DOG   cieslak@zbilk.szczecin.pl 3  
Artur Mozolewski Informatyk 91 48 86 371 mozolewski@zbilk.szczecin.pl 3a 371
DZIAŁ GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI [DGLM]
Beata Forkasiewicz Kierownik Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi 91 43 45 421 forkasiewiczb@zbilk.szczecin.pl 18 421
Aneta Anulicz DGLM – zasiedlenia 91 43 45 455 anulicz@zbilk.szczecin.pl 21 455
Karolina Wielińska DGLM – zasiedlenia 91 43 45 455 wielinska@zbilk.szczecin.pl 21 455
Aneta Górecka DGLM – zamiany 91 48 86 364 gorecka@zbilk.szczecin.pl 21 364
Małgorzata Krawiec DGLM – zasiedlenia 91 43 45 455 krawiec@zbilk.szczecin.pl 21 455
Izabela Tomaszewska DGLM – zasiedlenia 91 48 86 327 tomaszewska@zbilk.szczecin.pl 21 327
Joanna Koteras DGLM – lokale zamienne 91 43 45 474 geppertj@zbilk.szczecin.pl 19 474
Halina Stanisz DGLM 91 43 45 474 stanisz@zbilk.szczecin.pl 19 474
Grażyna Ogryzek DGLM 91 43 45 474 ogryzek@zbilk.szczecin.pl 19 474
Julita Piotrowska DGLM – zamiany 91 48 86 360 jpiotrowska@zbilk.szczecin.pl 20 360
Jadwiga Kalinowska DGLM – zamiany 91 48 86 364 kalinowska@zbilk.szczecin.pl 20 364
Marcela Dukla DGLM – wolne lokale 91 48 86 372 modzelewska@zbilk.szczecin.pl 26 372
Aneta Fryze DGLM – wolne lokale 91 48 86 372 fryze@zbilk.szczecin.pl 26 372
Dorota Hendzel DGLM – zasiedlenia 91 48 86 348 hendzel@zbilk.szczecin.pl 28 348
DZIAŁ WINDYKACJI I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH ZASOBÓW MIESZKALNYCH [DWRM]
Iwona Jasionowska-Marchut Kierownik Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych 91 48 86 363 jasionowskai@zbilk.szczecin.pl 29 363
Angelika Paziewicz-Bącler Zastępca Kierownika Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych 91 48 86 345 bacler@zbilk.szczecin.pl 4a 345
Wioletta Dobrowolska DWRM – ustalanie praw do lokalu 91 43 45 279 dobrowolska@zbilk.szczecin.pl 34 279
Joanna Lato DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali 91 48 86 319 lato@zbilk.szczecin.pl 31 319
Marcin Janikowski DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali 91 48 86 319 janikowski@zbilk.szczecin.pl 31 319
Tomasz Chołodowski DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali 91 48 86 368 cholodowski@zbilk.szczecin.pl 31 368
Agnieszka Bober DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy 91 48 86 354 bobera@zbilk.szczecin.pl 35 354
Mariola Babiarz DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy 91 48 86 354 babiarzm@zbilk.szczecin.pl 35 354
Monika Małaszczuk DWRM – biuro obsługi dłużnika 91 48 86 326 malaszczuk@zbilk.szczecin.pl 2 326
Agata Warzecha DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 326 warzecha@zbilk.szczecin.pl 2 326
Barbara Jurewicz DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 359 jurewicz@zbilk.szczecin.pl 4 359
Karolina Rogacka DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 370 rogacka@zbilk.szczecin.pl 4 370
Iwona Prawda DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 370 prawda@zbilk.szczecin.pl 4 370
Monika Siekierska DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 35 16 403 siekierska@zbilk.szczecin.pl 4 403
Ewa Koniuszek DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 359 koniuszek@zbilk.szczecin.pl 4 359
Alina Bochan DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 35 16 403 bochan@zbilk.szczecin.pl 4 403
Renata Anderst-Murat DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 340 anderst@zbilk.szczecin.pl 5 340
Joanna Karmazyn DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 340 karmazyn@zbilk.szczecin.pl 5 340
Paulina Jakubczyk DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 339 jakubczyk@zbilk.szczecin.pl 6 339
Zofia Lewandowska-Jarosz DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 338 lewandowska@zbilk.szczecin.pl 6 338
Monika Drygalska DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 338 drygalska@zbilk.szczecin.pl 6 338
Wioletta Gregorczyk DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań 91 48 86 339 gregorczyk@zbilk.szczecin.pl 6 339
Teodor Tkaczuk DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań   tkaczuk@zbilk.szczecin.pl 3  
DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO [DNW]
Katarzyna Stankiewicz Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego 91 48 86 311 stankiewicz@zbilk.szczecin.pl 37 311
Liliana Kardas DNW 91 48 86 357 kardas@zbilk.szczecin.pl 27 357
Agnieszka Cieślewicz DNW 91 48 86 358 cieslewicz@zbilk.szczecin.pl 27 358
Andrzej Truchanowicz DNW 91 48 86 312 truchanowicz@zbilk.szczecin.pl 33 312
Grażyna Radczak Wspólnoty Mieszkaniowe 91 48 29 044 radczak@zbilk.szczecin.pl 27 144
Małgorzata Jackowicz Wspólnoty Mieszkaniowe 91 35 16 402 jackowicz@zbilk.szczecin.pl 12 402
Agata Krajewska Wspólnoty mieszkaniowe 91 48 86 307 krajewska@zbilk.szczecin.pl 12 307
Katarzyna Konopczyńska Wspólnoty mieszkaniowe 91 42 43 453 konopczynska@zbilk.szczecin.pl 12 453
Małgorzata Malec-Turek Wspólnoty mieszkaniowe 91 35 16 406 malec@zbilk.szczecin.pl 12 406
Anna Sobecka-Tomczyk Wspólnoty Mieszkaniowe   sobecka@zbilk.szczecin.pl    
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [DZP]
Monika Gadomska Kierownik Działu Zamówień Publicznych 91 48 86 361 gadomska@zbilk.szczecin.pl 11 361
Renata Romanowska DZP 91 48 86 353 romanowska@zbilk.szczecin.pl 10 353
Arleta Charabin DZP 91 48 86 353 charabin@zbilk.szczecin.pl 10 353
Emilia Bielak DZP 91 35 16 405 bielak@zbilk.szczecin.pl 9 405
Marta Michalska DZP 91 48 86 346 michalska@zbilk.szczecin.pl 9 346
Beata Wieczorek DZP 91 48 86 347 wieczorek@zbilk.szczecin.pl 9 347
DZIAŁ FINANSOWY [DF]
Elżbieta Heise Główny księgowy 91 48 86 330 heise@zbilk.szczecin.pl 25 330
Anna Gezella DF 91 48 86 332 gezella@zbilk.szczecin.pl 24 332
Anna Jasińska DF 91 35 16 401 jasinska@zbilk.szczecin.pl 24 401
Jadwiga Róg DF 91 48 86 328 rog@zbilk.szczecin.pl 24 328
Elżbieta Sochacka DF 91 48 86 321 sochacka@zbilk.szczecin.pl 24 321
Hanna Michałko DF 91 35 16 400 michalko@zbilk.szczecin.pl 24 400
Agnieszka Jarocka DF 91 48 86 316 jarocka@zbilk.szczecin.pl 24 316
Anna Glib DF 91 48 86 324 glib@zbilk.szczecin.pl 23 324
Elżbieta Czerwińska DF 91 48 86 323 czerwinska@zbilk.szczecin.pl 23 323
Kamila Strzelecka DF 91 48 86 334 strzelecka@zbilk.szczecin.pl 23 334
Danuta Żytkowska DF 91 48 86 362 zytkowska@zbilk.szczecin.pl 23 362
Katarzyna Czerwińska DF 91 48 86 300 kowalczyk@zbilk.szczecin.pl 23 300
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. KADR BHP I PPOŻ
Ewa Klimer Kadry 91 48 86 350 klimer@zbilk.szczecin.pl 17 350
Honorata Siwocha Kadry 91 48 86 350 siwocha@zbilk.szczecin.pl 17 350
Jerzy Gołda BHP 91 48 86 350 golda@zbilk.szczecin.pl 17 350
Beata Cieloszyk Controlling – samodzielne stanowisko 91 48 86 331 cieloszyk@zbilk.szczecin.pl 33 331
DZIAŁ INWESTYCJI [DI]
ul. JAGIELLOŃSKA 34C
70-382 SZCZECIN
Mariusz Goch BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 91 42 16 610 goch@zbilk.szczecin.pl 610
Krystyna Sobczak 91 42 13 802 sobczak@zbilk.szczecin.pl 802
Wanda Witek 91 42 16 623 witek@zbilk.szczecin.pl 623
       
Zgłaszanie awarii BOI 91 48 88 796 awaria@zbilk.szczecin.pl BOI
Barbara Wrzos p.o. Z-cy Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji 91 42 12 554 wrzos@zbilk.szczecin.pl 105 554
Iwona Sienkiewicz p.o. Kierownika Działu Inwestycji 91 48 88 721 sienkiewicz@zbilk.szczecin.pl 106 721
Gabriela Buczek  Dział Inwestycji 91 42 16 621 buczek@zbilk.szczecin.pl 101 621
Anna Kalita Dział Inwestycji 91 35 16 552 kalita@zbilk.szczecin.pl 101 552
Mirosław Bratek Dział Inwestycji 91 48 88 680 bratek@zbilk.szczecin.pl 101 680
Wiktor Wieczorek  Dział Inwestycji 91 35 16 556 wiktor.wieczorek@zbilk.szczecin.pl 102 556
Bogdan Iwanejko Dział Inwestycji 91 42 43 454 iwanejko@zbilk.szczecin.pl 102 454
Piotr Gatalski Dział Inwestycji 91 42 43 454 gatalski@zbilk.szczecin.pl 102 454
Wiktor Magdziński Dział Inwestycji 91 35 16 567 magdzinski@zbilk.szczecin.pl 102 567
Elżbieta Wilczyńska  Dział Inwestycji 91 35 16 555 wilczynska@zbilk.szczecin.pl 103 555
Anna Streicher  Dział Inwestycji 91 42 43 438 streicher@zbilk.szczecin.pl 103 438
Danuta Krześniowska Dział Inwestycji 91 43 14 445 krzesniowska@zbilk.szczecin.pl 103 445
Maja Kupińska Dział Inwestycji 91 48 86 322 kupinska@zbilk.szczecin.pl 104 322
Jan Skwarczyński Dział Inwestycji 91 35 16 551 skwarczynski@zbilk.szczecin.pl 104 551
Krzysztof Pawłowski Dział Inwestycji 91 48 86 317 pawlowski@zbilk.szczecin.pl 104 317
Janusz Gosiewski  Dział Inwestycji 91 42 16 713 gosiewski@zbilk.szczecin.pl 108 713
Marek Belcarski  Dział Inwestycji 91 35 16 568 belcarski@zbilk.szczecin.pl 108 568
Jacek Leszczyński  Dział Inwestycji 91 42 16 605 leszczynski@zbilk.szczecin.pl 108 605
Tadeusz Frankowski Dział Inwestycji 91 42 16 714 frankowski@zbilk.szczecin.pl 107 714
Kazimierz Jaroszewicz  Dział Inwestycji 91 42 16 714 jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl 107 714
Krzysztof Dołgoszyja Dział Inwestycji 91 48 86 318 dolgoszyja@zbilk.szczecin.pl 107 318
DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY [DTE]
ul. JAGIELLOŃSKA 34C
70-382 SZCZECIN
Mariusz Goch BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

FAX
91 442 08 39
91 42 16 610 goch@zbilk.szczecin.pl 610
Krystyna Sobczak 91 42 13 802 sobczak@zbilk.szczecin.pl 802
Wanda Witek 91 42 16 623 witek@zbilk.szczecin.pl 623
       
Zgłaszanie awarii BOI 91 48 88 796 awaria@zbilk.szczecin.pl BOI
Rafał Misiuna Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego 91 48 86 305 misiuna@zbilk.szczecin.pl 4 305
Piotr Kałwak Zastępca Kierownika 91 44 20 563 kalwak@zbilk.szczecin.pl 3 563
Maria Janik DTE 91 48 88 704 janik@zbilk.szczecin.pl 1 704
Henryka Sosnowska DTE 91 44 20 773 sosnowska@zbilk.szczecin.pl 5 673
Anna Kotkowiak-Wiśniewska DTE 91 44 20 773 kotkowiak@zbilk.szczecin.pl 5 673
Jolanta Oporczyk DTE 91 42 16 644 oporczyk@zbilk.szczecin.pl 5 644
Marcin Klonowski DTE 91 42 16 644 klonowski@zbilk.szczecin.pl 5 644
Renata Tomkiewicz DTE 91 48 29 034 tomkiewicz@zbilk.szczecin.pl 6 134
Marta Witkowska DTE 91 48 88 712 witkowska@zbilk.szczecin.pl 6 712
Grzegorz Kaźmierczak DTE 91 48 88 712 kazmierczak@zbilk.szczecin.pl 6 712
Szymon Starosta DTE 91 35 16 558 starosta@zbilk.szczecin.pl 6 558
Robert Rudziński DTE - utrzymanie czystości 91 35 16 557 rudzinski@zbilk.szczecin.pl 7 557
Bogusław Wiślicki DTE - utrzymanie czystości 91 45 54 500 wislicki@zbilk.szczecin.pl 7 500
Robert Gutowski DTE - utrzymanie czystości 91 48 88 719 gutkowski@zbilk.szczecin.pl 7 719
Mirosława Kowalik DTE 91 35 16 559 m.kowalik@zbilk.szczecin.pl 8 559
Iwona Choma DTE 91 48 29 062 choma@zbilk.szczecin.pl 8 162
Małgorzata Tarczyńska DTE 91 48 29 072 tarczynska@zbilk.szczecin.pl 8 172
Teresa Piotrowska DTE 91 48 29 027 piotrowska@zbilk.szczecin.pl 8 127
Izabela Pukin DTE 91 48 88 613 pukin@zbilk.szczecin.pl 9 613
Bożena Jabłońska DTE 91 48 86 306 jablonska@zbilk.szczecin.pl 10 306
Maria Bauza DTE 91 48 86 306 bauza@zbilk.szczecin.pl 10 306
Wiesława Sienkiewicz DTE 91 42 43 452 w.sienkiewicz@zbilk.szczecin.pl 11 452
Marcin Drygalski DTE 91 48 86 320 drygalski@zbilk.szczecin.pl 12 320
Małgorzata Feldman DTE 91 42 10 179 feldman@zbilk.szczecin.pl 12 179
Grażyna Walewska DTE 91 42 10 179 walewska@zbilk.szczecin.pl 12 179
Zbigniew Grot DTE   grot@zbilk.szczecin.pl    
STANOWISKA PRACY DS. SPRZEDAŻY LOKALI
ul. JAGIELLOŃSKA 33, 70-382
Iwona Bednarz-Koc Sprzedaż lokali 91 42 12 273 bednarz@zbilk.szczecin.pl 2 273
Franciszka Kotlarczyk Sprzedaż lokali 91 42 12 642 kotlarczyk@zbilk.szczecin.pl 2 642
DZIAŁ CZYNSZE MEDIA [DCM]
UL. JAGIELLOŃSKA 33, 70-382
fax  91 48 78 903
Tadeusz Jerzyk BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 91 44 20 844 jerzyk@zbilk.szczecin.pl BOI 844
Dagmara Górska 91 42 16 620 gorska@zbilk.szczecin.pl BOI 620
Halina Smółko 91 48 47 771 smolko@zbilk.szczecin.pl BOI 771
Liliana Chrapek 91 42 43 437 chrapek@zbilk.szczecin.pl BOI 437
Renata Boniecka 91 48 86 369 boniecka@zbilk.szczecin.pl BOI 369
         
Wioleta Cudak BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

WINDYKACJA
91 48 78 913 cudak@zbilk.szczecin.pl BOI 913
Dorota Binek-Jaskólska Kierownik Działu Czynsze Media 91 48 78 912 jaskolska@zbilk.szczecin.pl 7 912
Jolanta Sanojca Zastępca Kierownika Działu Czynsze Media 91 48 47 773 sanojca@zbilk.szczecin.pl 9 773
Weronika Piątkiewicz DCM  - rozliczanie  mediów 91 48 86 313 piatkiewicz@zbilk.szczecin.pl 4 313
Joanna Kicior DCM – rozliczanie mediów 91 48 86 313 kicior@zbilk.szczecin.pl 4 313
Sylwia Jarzębska DCM – rozliczanie mediów 91 42 43 435 jarzebska@zbilk.szczecin.pl 5a 435
Magdalena Oniszczuk DCM – rozliczanie mediów 91 48 47 775 oniszczuk@zbillk.szczecin.pl 5 775
Łukasz Gibas DCM – rozliczanie mediów 91 35 16 560 gibas@zbilk.szczecin.pl 5 560
Dorota Kurłowicz DCM – rozliczanie mediów 91 35 16 561 kurlowicz@zbilk.szczecin.pl 5 561
Katarzyna Schulz DCM – rozliczanie mediów 91 35 16 562 schulz@zbilk.szczecin.pl 5 562
Beata Burghardt DCM – umowy 91 48 47 776 burghardt@zbilk.szczecin.pl 8 776
Małgorzata Komarzańska DCM – umowy 91 48 47 776 komarzanska@zbilk.szczecin.pl 8 776
Maria Jurgielewicz DCM – umowy 91 42 13 807 jurgielewicz@zbilk.szczecin.pl 8 807
Krystyna Hebrowska DCM – umowy 91 42 13 807 hebrowska@zbilk.szczecin.pl 8 807
Danuta Pawlik DCM – umowy 91 48 78 903 pawlik@zbilk.szczecin.pl 12 903
Sylwia Winiarska DCM – czynsze 91 48 47 772 winiarska@zbilk.szczecin.pl 10 772
Monika Dorsz DCM – czynsze 91 42 16 727 dorsz@zbilk.szczecin.pl 10 727
Katarzyna Kępa DCM – czynsze 91 42 16 727 kepa@zbilk.szczecin.pl 10 727
Agnieszka Gajgałowicz DCM - czynsze 91 48 47 772 agajgalowicz@zbilk.szczecin.pl 10 772
Ewelina Tomaszek DCM – czynsze 91 44 20 603 tomaszek@zbilk.szczecin.pl 11 603
Monika Doliniec DCM – czynsze 91 44 20 603 doliniec@zbilk.szczecin.pl 11 603
Elżbieta Markiewicz DCM – obniżki czynszu 91 43 45 467 markiewicz@zbilk.szczecin.pl 11 447
Teresa Firka DCM – obniżki czynszu 91 48 47 786 firka@zbilk.szczecin.pl 11 786
Agnieszka Olszewska Wspólnoty mieszkaniowe 91 45 54 501 olszewska@zbilk.szczecin.pl 1 501
Gabriela Zawadzka Wspólnoty mieszkaniowe 91 45 54 501 zawadzka@zbilk.szczecin.pl 1 501
Lucyna Reczyńska Wspólnoty Mieszkaniowe 91 48 29 032 reczynska@zbilk.szczecin.pl 3 132
Ewa Jurgowiak Wspólnoty Mieszkaniowe 91 48 29 032 jurgowiak@zbilk.szczecin.pl 3 132
DZIAŁ WINDYKACJI I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH ZASOBÓW MIESZKALNYCH (DWRM)
UL. JAGIELOŃSKA 33, 70-382
Marta Guzikowska Zastępca Kierownika Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych 91 48 47 785 mguzikowska@zbilk.szczecin.pl   785
Magdalena Mroczkowska-Krauze DWRM - zadłużenia/Windykacja mieszkań 91 48 47 774 mroczkowska-krauze@zbilk.szczecin.pl st. nr 1 774
Wioletta Kostrzewa DWRM - zadłużenia/Windykacja mieszkań 91 44 20 638 kostrzewa@zbilk.szczecin.pl st. nr 2 638
Robert Urbański     DWRM - zadłużenia/Windykacja mieszkań 91 48 47 774 urbanski@zbilk.szczecin.pl st. nr 3 774
Jolanta Kwiatkowska-Pilch DWRM - zadłużenia/Windykacja mieszkań 91 48 86 315 kwiatkowska@zbilk.szczecin.pl st. nr 4 315
Dorota Szyposzyńska DWRM - zadłużenia/Windykacja mieszkań 91 44 20 638 szyposzynska@zbilk.szczecin.pl St. nr 5 638
Katarzyna Postawa DWRM - zadłużenia/Windykacja mieszkań 91 48 86 315 postawa@zbilk.szczecin.pl st. nr 6 315
DZIAŁ GOSPODAROWANIA I EKSPLOATACJI GRUNTÓW I GARAŻY [DDG]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży 91 48 86 355 wozniak@zbilk.szczecin.pl 107 355
Monika Matusiak DDG – BOI tel/fax matusiak@zbilk.szczecin.pl BOI 310
91 48 86 310
Andrzej Falenczyk DDG – dzierżawy gruntów 91 48 86 329 falenczyk@zbilk.szczecin.pl 108 329
Cezary Domalski DDG – dzierżawy gruntów 91 48 86 351 domalski@zbilk.szczecin.pl 103 351
Mirosław Wawrzyniak DDG – dzierżawy gruntów 91 48 86 351 wawrzyniak@zbilk.szczecin.pl 103 351
Mirosława Niewęgłowska DDG – dzierżawy gruntów 91 43 45 485 nieweglowska@zbilk.szczecin.pl 104 485
Ryszard Hanć DDG – dzierżawy gruntów 91 43 45 475 hanc@zbilk.szczecin.pl 105 475
Sylwia Kalwaryjska DDG – dzierżawy gruntów 91 43 45 475 kalwaryjska@zbilk.szczecin.pl 105 475
Ewa Krasocka DDG – dzierżawy gruntów 91 42 10 517 krasocka@zbilk.szczecin.pl 109 517
Anna Jarecka DDG – dzierżawy gruntów 91 48 86 329 jarecka@zbilk.szczecin.pl 109 329
Renata Nadolska DDG – dzierżawy gruntów 91 48 86 341 nadolska@zbilk.szczecin.pl 111 341
Anna Lech DDG – czynsze (grunty)   lech@zbilk.szczecin.pl 2  
Katarzyna Kolter DDG – dzierżawy gruntów 91 43 45 485 kolter@zbilk.szczecin.pl 104 485
Andrzej Łydziński DDG – dzierżawy gruntów 91 42 10 517 lydzinski@zbilk.szczecinpl 109 517
Wojciech Ciubak DDG – dzierżawy gruntów 91 48 86 341 ciubak@zbilk.szczecin.pl 111 341
Kamila Oleszak DDG – dzierżawy gruntów 91 48 72 242 oleszak@zbilk.szczecin.pl 2 242
Marlena Kędzierska DDG – czynsze (garaże) 91 48 72 242 switala@zbilk.szczecin.pl 2 242
Anna Przybylska DDG – czynsze (garaże) 91 35 16 513 przybylska@zbilk.szczecin.pl 2 513
Adrianna Kędracka DDG – dzierżawy garaży 91 48 86 314 kedracka@zbilk.szczecin.pl 5 314
Grażyna Pitt DDG – dzierżawy garaży 91 48 86 341 pitt@zbilk.szczecin.pl 111 341
Krzysztof Litwiński Stanowisko ds. obrony cywilnej 693 80 80 16 litwinski@zbilk.szczecin.pl 7  
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH [DLU]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
Iwona Miłosz Kierownik Działu Lokali Użytkowych 91 48 86 367 socha@zbilk.szczecin.pl 3 367
Monika Konieczna-Stankiewicz DLU 91 48 86 349 konieczna@zbilk.szczecin.pl 6 349
Katarzyna Sieradzan DLU 91 48 86 342 sieradzan@zbilk.szczecin.pl 6 342
Marta Walkowska-Jeż DLU 91 48 86 349 walkowska@zbilk.szczecin.pl 6 349
Joanna Maik DLU - czynsze 91 48 86 365 maik@zbilk.szczecin.pl 2 365
DZIAŁ WINDYKACJI ZASOBÓW NIEMIESZKALNYCH [DWZN]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
Beata Ruszczyńska Kierownik Działu Windykacji Zasobów Niemieszkalnych 91 48 89 427 ruszczynska@zbilk.szczecin.pl 1a 427
Joanna Engelbrecht Windykacja – lokale użytkowe 91 48 86 343 engelbrecht@zbilk.szczecin.pl 4 343
Żaneta Smolik Windykacja – lokale użytkowe 91 48 86 343 smolik@zbilk.szczecin.pl 4 343
Andrzej Marchut Windykacja – dzierżawy 91 48 86 303 marchut@zbilk.szczecin.pl 101 303
Barbara Koszykowska-Zdun Windykacja - dzierżawy 91 48 86 303 koszykowska@zbilk.szczecin.pl 101 303
Magdalena Furmańska Windykacja – garaże 91 48 78 901 furmanska@zbilk.szczecin.pl 110 901
Agnieszka Kiesler Windykacja - garaże 91 48 78 901 kiesler@zbilk.szczecin.pl 110 901
Ewelina Stanikowska Windykacja - pomieszczenia gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe 91 48 78 901 stanikowska@zbilk.szczecin.pl 110 901:: wydruk z serwisu: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie :: http://www.zbilk.szczecin.pl ::