Kontakt
KIEROWNICTWO ZBILK
Imię i nazwisko
Dział / Stanowisko
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Nr pok.
Nr wew.
Marcin Posadzy
Dyrektor
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
16
352
Jerzy Dyrdał
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
16
352
Sylwia Rogulska
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem
91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
8
352
Lilla Królikowska
Z-ca Dyrektora ds. Prawnych
91 48 86 362
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
10
362
Elżbieta Heise
Główny Księgowy
91 48 86 330
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
25
330
Sekretariat
91 48 86 352, FAX 91 48 93 832
16
352
Biuro Obsługi Interesanta
91 48 86 333, 91 48 86 301,
FAX 91 48 93 831
1
333
Marcin Nieradka
Kontakt z mediami
691 22 12 02
rzecznik@zbilk.szczecin.pl
30
366
PRACOWNICY ZBILK (ul. Mariacka 25, 70-546)
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY [DOG]
Wojciech Piskuła
Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego
91 48 86 336
piskula@zbilk.szczecin.pl
36
336
Irena Rydzewska
BOI
91 48 86 301
rydzewska@zbilk.szczecin.pl
1
301
Małgorzata Igras
BOI
91 48 86 333
igras@zbilk.szczecin.pl
1
333
Piotr Golec
BOI
91 48 86 333
golec@zbilk.szczecin.pl
1
333
Artur Mozolewski
Informatyk
91 48 86 371
mozolewski@zbilk.szczecin.pl
3a
371
Jerzy Borejszo
Kierowca / Konserwator
 
borejszo@zbilk.szczcin.pl
 
 
Anna Podyma
Sekretariat
91 48 86 352
podyma@zbilk.szczecin.pl
16
352
Anna Jaździńska-Skwark
Składnica akt
799 060 465
jazdzinska@zbilk.szczecin.pl
7
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI [DGLM]
Beata Forkasiewicz
Kierownik Działu Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi
91 43 45 421
forkasiewiczb@zbilk.szczecin.pl
18
421
Aneta Anulicz
DGLM – zasiedlenia
91 43 45 455
anulicz@zbilk.szczecin.pl
21
455
Dorota Hendzel
DGLM – zasiedlenia
91 48 86 327
hendzel@zbilk.szczecin.pl
21
327
Karolina Wielińska
DGLM – zasiedlenia
91 48 86 327
wielinska@zbilk.szczecin.pl
21
327
Joanna Koteras
DGLM – lokale zamienne
91 43 45 474
geppertj@zbilk.szczecin.pl
19
474
Halina Stanisz
DGLM
91 43 45 474
stanisz@zbilk.szczecin.pl
19
474
Małgorzata Wachowiak
DGLM – lokale do remontu
91 48 86 356
wachowiak@zbilk.szczecin.pl
12
356
Julita Piotrowska
DGLM – zamiany
91 48 86 360
jpiotrowska@zbilk.szczecin.pl
20
360
Jadwiga Kalinowska
DGLM – zamiany
91 48 86 364
kalinowska@zbilk.szczecin.pl
20
364
Małgorzata Krawiec
DGLM – zamiany
91 48 86 364
pielaszkiewicz@zbilk.szczecin.pl
20
364
Aneta Fryze
DGLM – zamiany
91 48 86 360
fryze@zbilk.szczecin.pl
20
360
Marcela Dukla
DGLM – wolne lokale
91 48 86 372
modzelewska@zbilk.szczecin.pl
26
372
Maciej Hermanowicz
DGLM – wolne lokale
91 48 86 372
hermanowicz@zbilk.szczecin.pl
26
372
Andrzej Jackowski
Główny specjalista
 
jackowski@zbilk.szczecin.pl
 
 
DZIAŁ WINDYKACJI I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH ZASOBÓW MIESZKALNYCH [DWRM]
Iwona
Jasionowska-Marchut
Kierownik Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 363
jasionowskai@zbilk.szczecin.pl
29
363
Agnieszka Kiesler
Zastępca Kierownika Działu Windykacji i Regulacji Stanów Prawnych Zasobów Mieszkalnych
91 48 86 345
kiesler@zbilk.szczecin.pl
4a
345
Wioletta Dobrowolska
DWRM – ustalanie praw do lokalu
91 43 45 279
dobrowolska@zbilk.szczecin.pl
34
279
Grażyna Ogryzek
DWRM – ustalanie praw do lokalu
91 43 45 061
ogryzek@zbilk.szczecin.pl
34
161
Joanna Karmazyn
DWRM – ustalanie praw do lokalu
91 43 45 279
karmazyn@zbilk.szczecin.pl
34
279
Joanna Lato
DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali
91 48 86 319
lato@zbilk.szczecin.pl
31
319
Marcin Janikowski
DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali
91 48 86 319
janikowski@zbilk.szczecin.pl
31
319
Tomasz Chołodowski
DWRM – realizacje wyroków w zakresie wydania lokali
91 48 86 368
cholodowski@zbilk.szczecin.pl
31
368
Agnieszka Bober
DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy
91 48 86 354
bobera@zbilk.szczecin.pl
35
354
Mariola Babiarz
DWRM – umowy najmu po zgonie najemcy
91 48 86 354
babiarzm@zbilk.szczecin.pl
35
354
Krzysztof Romianowski
DWRM – biuro obsługi dłużnika
91 48 86 326
romianowski@zbilk.szczecin.pl
2
326
Lidia Chmielewska
DWRM – biuro obsługi dłużnika
91 48 86 326
chmielewska@zbilk.szczecin.pl
2
326
Aleksandra Muszyńska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 359
muszynska@zbilk.szczecin.pl
4
359
Ewa Żukowska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 359
zukowska@zbilk.szczecin.pl
4
359
Karolina Rogacka
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 370
rogacka@zbilk.szczecin.pl
4
370
Iwona Prawda
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 370
prawda@zbilk.szczecin.pl
4
370
Renata Anderst-Murat
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 340
anderst@zbilk.szczecin.pl
5
340
Paulina Jakubczyk
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 340
jakubczyk@zbilk.szczecin.pl
5
340
Zofia Lewandowska-Jarosz
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 338
lewandowska@zbilk.szczecin.pl
6
338
Monika Siekierska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 339
siekierska@zbilk.szczecin.pl
6
339
Monika Drygalska
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 338
drygalska@zbilk.szczecin.pl
6
338
Wioletta Gregorczyk
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
91 48 86 339
gregorczyk@zbilk.szczecin.pl
6
339
Jan Kania
DWRM – pomoc administracyjna
91 48 86 331
kania@zbilk.szczecin.pl
33
331
Teodor Tkaczuk
DWRM – zadłużenia / windykacja mieszkań
 
tkaczuk@zbilk.szczecin.pl
3
 
DZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO [DNW]
Anna Szotkowska
Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego
91 48 86 337
szotkowska@zbilk.szczecin.pl
37
337
Katarzyna Stankiewicz
DNW – „Zielone Podwórka”
91 48 86 311
stankiewicz@zbilk.szczecin.pl
27
311
Liliana Kardas
DNW
91 48 86 357
kardas@zbilk.szczecin.pl
27
357
Agnieszka Cieślewicz
DNW
91 48 86 358
cieslewicz@zbilk.szczecin.pl
27
358
Andrzej Truchanowicz
DNW
91 48 86 312
truchanowicz@zbilk.szczecin.pl
12
312
Małgorzata Śliwińska
DNW
91 48 86 348
sliwinska@zbilk.szczecin.pl
28
348
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [DZP]
Monika Gadomska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
91 48 86 361
gadomska@zbilk.szczecin.pl
11
361
Renata Romanowska
DZP
91 48 86 353
romanowska@zbilk.szczecin.pl
12
353
Arleta Charabin
DZP
91 48 86 353
charabin@zbilk.szczecin.pl
12
353
Emilia Bielak
DZP
91 48 86 347
bielak@zbilk.szczecin.pl
9
347
Marta Michalska
DZP
91 48 86 346
michalska@zbilk.szczecin.pl
9
346
Beata Wieczorek
DZP
 
wieczorek@zbilk.szczecin.pl
 
 
DZIAŁ FINANSOWY [DF]
Elżbieta Heise
Główny księgowy
91 48 86 330
heise@zbilk.szczecin.pl
25
330
Anna Gezella
DF
91 48 86 332
gezella@zbilk.szczecin.pl
24
332
Anna Jasińska
DF
91 48 86 321
jasinska@zbilk.szczecin.pl
24
321
Jadwiga Róg
DF
91 48 86 328
rog@zbilk.szczecin.pl
24
328
Elżbieta Sochacka
DF
91 48 86 321
sochacka@zbilk.szczecin.pl
24
321
Hanno Michałko
DF
91 48 86 332
michalko@zbilk.szczecin.pl
24
332
Agnieszka Jarocka
DF
91 48 86 316
jarocka@zbilk.szczecin.pl
24
316
Anna Glib
DF
91 48 86 324
glib@zbilk.szczecin.pl
23
324
Elżbieta Czerwińska
DF
91 48 86 323
czerwinska@zbilk.szczecin.pl
23
323
Kamila Strzelecka
DF
91 48 86 334
strzelecka@zbilk.szczecin.pl
23
334
Danuta Żytkowska
DF
91 48 86 300
zytkowska@zbilk.szczecin.pl
23
300
Katarzyna Kowalczyk
DF
91 48 86 300
kowalczyk@zbilk.szczecin.pl
23
300
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. KADR BHP I PPOŻ
Ewa Klimer
Kadry
91 48 86 350
klimer@zbilk.szczecin.pl
17
350
Honorata Siwocha
Kadry
91 48 86 350
siwocha@zbilk.szczecin.pl
17
350
Jerzy Gołda
BHP
91 48 86 350
golda@zbilk.szczecin.pl
17
350
Beata Cieloszyk
Controlling – samodzielne stanowisko
91 48 86 331
cieloszyk@zbilk.szczecin.pl
33
331
Michał Urbas
Controlling – samodzielne stanowisko
91 48 86 331
urbas@zbilk.szczecin.pl
33
331
DZIAŁ TECHNICZNY [DT]
ul. ŻUBRÓW 1, 71-617
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 42 16 610; FAX 91 45 40 243
 
610
Barbara Wrzos
Kierownik Działu Technicznego
91 48 88 721
wrzos@zbilk.szczecin.pl
 
721
Eugeniusz Gwiazda
Zastępca Kierownika Działu Technicznego
91 48 86 318
gwiazda@zbilk.szczecin.pl
 
318
Stanisława Rogala
DT – BOI
91 42 16 610
rogala@zbilk.szczecin.pl
 
610
Mariusz Goch
DT
91 42 16 610
goch@zbilk.szczecin.pl
 
610
Tadeusz Frankowski
DT
91 42 16 714
frankowski@zbilk.szczecin.pl
 
714
Mirosław Bratek
DT
91 48 88 680
bratek@zbilk.szczecin.pl
 
680
Danuta Krześniowska
DT
91 48 88 796
krzesniowska@zbilk.szczecin.pl
 
796
Anna Streicher
DT
91 42 43 438
streicher@zbilk.szczecin.pl
 
438
Elżbieta Wilczyńska
DT
91 48 88 796
wilczynska@zbilk.szczecin.pl
 
796
Krzysztof Winnicki
DT
91 48 88 680
winnicki@zbilk.szczecin.pl
 
680
Krzysztof Dołgoszyja
DT
91 43 14 445
dolgoszyja@zbilk.szczecin.pl
 
445
Piotr Gatalski
DT
91 42 43 454
gatalski@zbilk.szczecin.pl
 
454
Bogdan Iwanejko
DT
91 42 43 454
iwanejko@zbilk.szczecin.pl
 
454
Kazimierz Jaroszewicz
DT
91 42 16 713
jaroszewicz@zbilk.szczecin.pl
 
112
Marek Belcarski
DT
91 42 16 713
belcarski@zbilk.szczecin.pl
 
112
Wiktor Magdziński
DT
91 48 86 322
magdzinski@zbilk.szczecin.pl
 
322
Maja Kupińska
DT
91 48 86 322
kupinska@zbilk.szczecin.pl
 
322
Zofia Kryzan
DT
91 42 16 605
kryzan@zbilk.szczecin.pl
 
605
Jacek Leszczyński
DT
91 42 16 605
leszczynski@zbilk.szczecin.pl
 
605
Jan Skwarczyński
DT
91 48 86 317
skwarczynski@zbilk.szczecin.pl
 
317
Krzysztof Pawłowski
DT
91 48 86 317
pawlowski@zbilk.szczecin.pl
 
317
Roman Korona
DT
91 42 16 714
korona@zbilk.szczecin.pl
 
714
Janusz Gosiewski
DT
91 42 16 621
gosiewski@zbilk.szczecin.pl
 
621
Andrzej Stachura
DT
91 42 43 438
stachura@zbilk.szczecin.pl
 
438
Gabriela Buczek
DT
91 42 16 621
buczek@zbilk.szczecin.pl
 
621
STANOWISKA PRACY DS. SPRZEDAŻY LOKALI
ul. ŻUBRÓW 1, 71-617
Iwona Bednarz-Koc
Sprzedaż lokali
91 42 12 273
bednarz@zbilk.szczecin.pl
 
273
Franciszka Kotlarczyk
Sprzedaż lokali
91 42 12 642
kotlarczyk@zbilk.szczecin.pl
 
642
DZIAŁ CZYNSZE MEDIA
UL. JAGIELLOŃSKA 33, 70-382
Anna Kalita
Kierownik Działu Czynsze Media
91 48 78 912
7
912
Jolanta Sanojca
Zastępca Kierownika Działu Czynsze Media
91 48 47 773
9
773
Małgorzata Komarzańska
Biuro Obsługi Interesantów
91 48 86 369 fax 91 48 47 775
BOI
369
Tadeusz Jerzyk
Biuro Obsługi Interesantów
91 48 86 369 fax 91 48 47 775
BOI
369
Dagmara Górska
Biuro Obsługi Interesantów
91 48 47 771 fax 91 48 47 775
BOI
771
Halina Smółko
Biuro Obsługi Interesantów
91 48 47 771 fax 91 48 47 775
BOI
771
Liliana Chrapek
Biuro Obsługi Interesantów
91 48 78 913 fax  91 48 47 775
BOI
775
Wioletta Cudak
Biuro Obsługi Interesantów -windykacja
91 48 78 913 fax  91 48 47 775
BOI
913
Robert Urbański    
Biuro Obsługi Interesantów -windykacja
91 48 78 913 fax  91 48 47 775
BOI
913
Sylwia Jarzębska
DCM – rozliczanie mediów
91 48 78 903
5a
903
Łukasz Gibas
DCM – rozliczanie mediów
91 48 78 903
5
903
Joanna Kicior
DCM – rozliczanie mediów
91 48 78 903
5
903
Renata Boniecka
DCM – rozliczanie mediów
91 48 78 903
5
903
Magdalena Oniszczuk
DCM – rozliczanie mediów
91 48 78 903
5
903
Beata Burghardt
DCM – umowy
91 48 47 776
8
776
Jarosław Papież
DCM – umowy
91 48 47 776
8
776
Maria Jurgielewicz
DCM – umowy
91 48 47 776
8
776
Krystyna Hebrowska
DCM – umowy
91 48 47 776
8
776
Monika Doliniec
DCM – czynsze
91 48 47 772
10
772
Sylwia Winiarska
DCM – czynsze
91 48 47 772
10
772
Monika Dorsz
DCM – czynsze
91 48 47 772
dorsz@zbilk.szczecin.pl
10
772
Joanna Maik
DCM – czynsze
91 48 47 772
10
772
Ewelina Tomaszek
DCM – czynsze
91 48 47 772
 
 
 
Elżbieta Markiewicz
DCM – czynsze
91 43 45 467
11
447
Patrycja Królak
DCM – czynsze
91 43 45 467
11
447
Teresa Firka
DCM – czynsze
91 48 47 786
11
786
Agnieszka Gajgałowicz
DCM – czynsze
91 48 47 786
11
786
Grażyna Loga
DCM  - rozliczanie  mediów
91 48 86 313
12
313
Weronika Piątkiewicz
DCM  - rozliczanie  mediów
91 48 86 313
12
313
Marta Guzikowska
windykacja
91 48 47 785
3
785
Wioleta Cudak
windykacja
91 48 47 775
1
775
Robert Urbański    
windykacja
91 48 47 775
1
775
Wioletta Kostrzewa
windykacja
91 48 47 774
2
774
Magdalena Mroczkowska-Krauze
windykacja
91 48 47 774
2
774
Dorota Szyposzyńska
windykacja
91 48 47 774
2
774
Barbara Jurewicz
windykacja
91 48 86 315
4
315
Jolanta Kwiatkowska-Pilch
windykacja
91 48 86 315
4
315
DZIAŁ GOSPODAROWANIA I EKSPLOATACJI GRUNTÓW I GARAŻY [DDG]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
Jarosław Woźniak
Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży
91 48 86 355
wozniak@zbilk.szczecin.pl
107
355
Monika Matusiak
DDG – BOI
tel/fax
91 48 86 310
matusiak@zbilk.szczecin.pl
BOI
310
Andrzej Falenczyk
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
falenczyk@zbilk.szczecin.pl
108
329
Cezary Domalski
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 351
domalski@zbilk.szczecin.pl
103
351
Mirosław Wawrzyniak
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 351
wawrzyniak@zbilk.szczecin.pl
103
351
Mirosława Niewęgłowska
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 485
nieweglowska@zbilk.szczecin.pl
104
485
Ryszard Hanć
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 475
hanc@zbilk.szczecin.pl
105
475
Sylwia Kalwaryjska
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 475
kalwaryjska@zbilk.szczecin.pl
105
475
Ewa Krasocka
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
krasocka@zbilk.szczecin.pl
109
329
Anna Jarecka
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
jarecka@zbilk.szczecin.pl
109
329
Sebastian Cieślak
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 314
cieslak@zbilk.szczecin.pl
5
314
Renata Nadolska
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 341
nadolska@zbilk.szczecin.pl
111
341
Anna Lech
DDG – czynsze (grunty)
91 48 72 242
lech@zbilk.szczecin.pl
 
242
Katarzyna Kolter
DDG – dzierżawy gruntów
91 43 45 485
kolter@zbilk.szczecin.pl
104
485
Andrzej Łydziński
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 329
lydzinski@zbilk.szczecinpl
109
329
Wojciech Ciubak
DDG – dzierżawy gruntów
91 48 86 341
ciubak@zbilk.szczecin.pl
 
341
Marlena Świtała
DDG – czynsze (garaże)
91 48 72 242
switala@zbilk.szczecin.pl
 
242
Adrianna Kędracka
DDG – dzierżawy garaży
91 48 86 314
kedracka@zbilk.szczecin.pl
5
314
Grażyna Pitt
DDG – dzierżawy garaży
91 48 86 341
pitt@zbilk.szczecin.pl
 
341
Krzysztof Litwiński
Stanowisko ds. obrony cywilnej
91 48 86 365
litwinski@zbilk.szczecin.pl
 
 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH [DLU]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
Iwona Miłosz
Kierownik Działu Lokali Użytkowych
91 48 86 367
socha@zbilk.szczecin.pl
3
367
Monika
Konieczna-Stankiewicz
DLU
91 48 86 349
konieczna@zbilk.szczecin.pl
6
349
Katarzyna Sieradzan
DLU
91 48 86 342
sieradzan@zbilk.szczecin.pl
6
342
Marta Walkowska-Jeż
DLU
91 48 86 349
walkowska@zbilk.szczecin.pl
6
349
Julita Siemieniuk
DLU - czynsze
91 48 86 365
siemieniuk@zbilk.szczecin.pl
2
365
DZIAŁ WINDYKACJI ZASOBÓW NIEMIESZKALNYCH [DWZN]
UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A, 71-263
Beata Ruszczyńska
Kierownik Działu Windykacji Zasobów Niemieszkalnych
91 48 89 427
ruszczynska@zbilk.szczecin.pl
1a
427
Joanna Engelbrecht
DWZN – lokale użytkowe
91 48 86 343
engelbrecht@zbilk.szczecin.pl
4
343
Żaneta Smolik
DWZN – lokale użytkowe
91 48 86 343
smolik@zbilk.szczecin.pl
4
343
Andrzej Marchut
DWZN – grunty
91 48 86 303
marchut@zbilk.szczecin.pl
101
303
Maritta Grabowska
DWZN – grunty
91 48 86 303
grabowska@zbilk.szczecin.pl
101
303
Magdalena Furmańska
DWZN – garaże
91 48 78 901
furmanska@zbilk.szczecin.pl
110
901
Barbara Koszykowska-Zdun
DWZN – garaże
91 48 78 901
koszykowska@zbilk.szczecin.pl
110
901
Ewelina Stanikowska
DWZN – pomieszczenia gospodarcze, WM
91 48 78 901
stanikowska@zbilk.szczecin.pl
110
901
REJONY ZBILK
REJON PÓŁNOC
UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3, 71-674
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 42 16 623; FAX 91 44 20 839
4
623
Wiktoria Rosa
Koordynator
91 44 20 574
rosa@zbilk.szczecin.pl
3a
574
Piotr Kałwak
Zastępca Koordynatora
91 44 20 563
kalwak@zbilk.szczecin.pl
5
563
Agnieszka Olszewska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 45 54 500
olszewska@zbilk.szczecin.pl
2
500
Bogusław Wiślicki
Wspólnoty mieszkaniowe, Utrzymanie czystości
91 45 54 500
wislicki@zbilk.szczecin.pl
2
500
Gabriela Zawadzka
Wspólnoty mieszkaniowe
91 45 54 501
zawadzka@zbilk.szczecin.pl
6
501
Wioletta Kostrzewa
Windykacja
91 42 16 727
kostrzewa@zbilk.szczecin.pl
1
727
Henryka Sosnowska
Techniczny
91 44 20 773
sosnowska@zbilk.szczecin.pl
15
673
Anna Kotkowiak-Wiśniewska
Techniczny
91 44 20 773
kotkowiak@zbilk.szczecin.pl
11
673
Szymon Starosta
Techniczny
91 42 16 644
starosta@zbilk.szczecin.pl
11
644
Jolanta Oporczyk
Techniczny
91 42 16 644
oporczyk@zbilk.szczecin.pl
12
644
Zbigniew Grot
Techniczny
91 42 16 644
grot@zbilk.szczecin.pl
12
644
Marcin Klonowski
Techniczny
91 42 16 644
klonowski@zbilk.szczecin.pl
12
644
Wanda Witek
Techniczny
91 44 20 773
witek@zbilk.szczecin.pl
15
673
REJON ŚRÓDMIEŚCIE-NIEBUSZEWO
UL. KADŁUBKA 24A, 71-521
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 42 13 802; FAX 91 42 13 803
8, 10
802
Rafał Misiuna
Koordynator
91 48 86 305
misiuna@zbilk.szczecin.pl
9
305
Zdzisława Niewińska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 48 86 309
niewinska@zbilk.szczecin.pl
21
309
Agata Krajewska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 48 86 307
krajewska@zbilk.szczecin.pl
23
307
Małgorzata Malec-Turek
Wspólnoty mieszkaniowe
91 42 43 453
malec@zbilk.szczecin.pl
19
453
Katarzyna Konopczyńska
Wspólnoty mieszkaniowe
91 42 43 453
konopczynska@zbilk.szczecin.pl
19
453
Marta Guzikowska
Windykacja
91 45 54 496
mguzikowska@zbilk.szczecin.pl
12
496
Wioleta Cudak
Windykacja
91 45 54 495
cudak@zbilk.szczecin.pl
8a
495
Magdalena Mroczkowska-Krauze
Pomoc administracyjna - windykacja
91 45 54 495
mroczkowska-krauze@zbilk.szczecin.pl
8a
495
Bożena Jabłońska
Techniczny
91 48 86 306
jablonska@zbilk.szczecin.pl
4
306
Maria Bauza
Techniczny
91 48 86 306
bauza@zbilk.szczecin.pl
4
306
Marcin Drygalski
Techniczny
91 48 86 320
drygalski@zbilk.szczecin.pl
5
320
Wiesława Sienkiewicz
Techniczny
91 42 43 452
nowotorow@zbilk.szczecin.pl
1
452
Elżbieta Jeżewska
Techniczny
91 42 43 452
jezewska@zbilk.szczecin.pl
1
452
Robert Rudziński
Techniczny
91 48 86 306
rudzinski@zbilk.szczecin.pl
3
306
Małgorzata Feldman
Techniczny
91 42 10 179
feldman@zbilk.szczecin.pl
6
179
Grażyna Walewska
Techniczny
91 42 10 179
walewska@zbilk.szczecin.pl
6
179
REJON POŁUDNIE
UL. SZPITALNA 18, 70-116
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
91 48 29 025; FAX 91 48 88 692
6
125
Izabela Pukin
Koordynator
91 48 88 713
pukin@zbilk.szczecin.pl
13
713
Dorota Binek-Jaskólska
Zastępca Koordynatora
91 48 29 043
jaskolska@zbilk.szczecin.pl
12
143
Anna Sionkowska
BOI
91 48 29 025
sionkowska@zbilk.szczecin.pl
6
125
Iwona Sienkiewicz
Techniczny
91 48 29 062
sienkiewicz@zbilk.szczecin.pl
6A
162
Teresa Piotrowska
Techniczny
91 48 29 072
piotrowska@zbilk.szczecin.pl
2
172
Mirosława Kowalik
Techniczny
91 48 29 072
m.kowalik@zbilk.szczecin.pl
2
172
Małgorzata Tarczyńska
Techniczny
91 48 29 072
tarczynska@zbilk.szczecin.pl
2
172
Grzegorz Kaźmierczak
Techniczny
91 48 88 712
kazmierczak@zbilk.szczecin.pl
3
712
Wiktor Kapłun
Techniczny
91 48 88 709
kaplun@zbilk.szczecin.pl
5
709
Elżbieta Słowik
Techniczny
91 48 88 712
slowik@zbilk.szczecin.pl
3
712
Renata Tomkiewicz
Techniczny
91 48 88 712
tomkiewicz@zbilk.szczecin.pl
3
712
Alicja Jackiewicz
Techniczny
91 48 29 034
jackiewicz@zbilk.szczecin.pl
4
134
Iwona Choma
Techniczny
91 48 29 034
choma@zbilk.szczecin.pl
4
134
Robert Gutowski
Eksploatacja
91 48 88 719
gutkowski@zbilk.szczecin.pl
8
719
Piotr Gajewski
Utrzymanie czystości
91 48 88 719
gajewski@zbilk.szczecin.pl
8
719
Marlena Budnicka
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 29 032
budnicka@zbilk.szczecin.pl
7
132
Dorota Szałabawka
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 29 032
szalabawka@zbilk.szczecin.pl
7
132
Teresa Bychowiec
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 29 062
bychowiec@zbilk.szczecin.pl
6A
162
Grażyna Radczak
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 29 044
radczak@zbilk.szczecin.pl
9
144
Ewa Jurgowiak
Wspólnoty Mieszkaniowe
91 48 29 044
jurgowiak@zbilk.szczecin.pl
9
144
Maria Janik
Skarb Państwa
91 48 88 704
janik@zbilk.szczecin.pl
1
702:: wydruk z serwisu: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie :: http://www.zbilk.szczecin.pl ::