logo ZBiLK
Wpisz szukany tekst...
Uwaga !
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2010-08-10
Lokale mieszkalne
Wskazanie lokalu mieszkalnego, Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

WSKAZANIE LOKALU MIESZKALNEGO

 

Lokal mieszkalny może uzyskać osoba pełnoletnia*:

  • nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, położonego na terenie Gminy Szczecin lub w miejscowości pobliskiej (w przypadku małżonków żadnemu z nich nie może przysługiwać taki tytuł),
  • która wykaże przynależność do wspólnoty samorządowej Gminy Szczecin poprzez udokumentowanie posiadania centrum spraw życiowych na terenie Gminy Szczecin,
  • która spełnia określone w przepisach kryteria dochodowe.

 

Wymóg pełnoletności nie dotyczy osób wstępujących w najem lokalu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wskazanie lokalu (wzór nr 4):

 

1. socjalnego

 

Podstawa prawna: § 2, § 17 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, § 28 ust. 5 uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VI/114/03 z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2003 r. Nr 58, poz. 1047 z późn. zm.).
UWAGA
Osoby, którym umowa najmu lokalu socjalnego wygasła, składają do ZBiLK z siedzibą przy ul. Mariackiej 25 wniosek według wzoru nr 5, jednak za pośrednictwem właściwego zarządcy ( który również wypełnia wniosek ).

 

2. przeznaczonego do wykonanie w nim gruntownego remontu

 

Podstawa prawna:§ 2, § 5, § 28 ust. 5, § 30 uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VI/114/03 z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2003 r. Nr 58, poz. 1047 z późn. zm.).

Wniosek składamy w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

 

3. z zasobów towarzystw budownictwa społecznego.

 

Wniosek składamy w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

 

4. którego koszt remontu przekracza 25% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej tego lokalu

 

Podstawa prawna: § 31 uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VI/114/03 z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2003 r. Nr 58, poz. 1047 z późn. zm.).

Wniosek składamy w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, pod warunkiem, że wcześniej zostaliśmy zakwalifikowani do kolejki oczekujących na lokal do gruntownego remontu. Wskazanie lokalu następuje tylko na rzecz osób, które odpowiedziały na ofertę i ich wniosek najdłużej oczekuje na realizację.

 

5. który nie został zaakceptowany przez 10 wnioskodawców lub koszt jego remontu przekracza 25% jego wartości odtworzeniowej 1m2

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 4 zarządzenia Nr 170 / 06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Szczecin upoważnień do zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy.

Wniosek składamy w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, pod warunkiem, że wcześniej zostaliśmy zakwalifikowani do kolejki oczekujących na lokal z zasobów towarzystw budownictwa społecznego.

Wskazanie lokalu następuje tylko na rzecz osób, które odpowiedziały na ofertę i ich wniosek najdłużej oczekuje na realizację.

 

 

REGULACJA STANU PRAWNEGO

LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE NAJEMCY

 

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust 1 i 2 uchwały Rady Miasta Szczecina Nr VI/114/03 z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2003 r. Nr 58, poz.1047 z późn. zm).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       „Wniosek o regulację stanu prawnego lokalu po zgonie najemcy”, po uzyskaniu stosownych wpisów u właściwego zarządcy budynku, wniosek należy złożyć w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. Jeżeli lokal, o który się ubiegamy stanowi własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” lub Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego – wówczas wniosek należy złożyć w siedzibie danego właściciela.

2.       Załączniki:

·         odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy,

·         wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

 

 

Informacje: treść opublikowana dnia: 2010-08-10 o godzinie: 08:28:09 przez użytkownika Radosław Hejak

Informacje:

Pozycja wytworzona dnia: o godzinie: przez użytkownika
Ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2010-08-10 o godzinie: 08:28:09 przez użytkownika Radosław Hejak