Zamiany
Najem
Czynsze
Obniżki czynszów
Wykup
Windykacja
Polityka mieszkaniowa
Karta Alarmowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-04-09

Wykup
Sprzedaż mieszkań komunalnych
 
Najemcy lokali komunalnych, którzy chcą wykupić zajmowane mieszkania mogą otrzymać obniżkę od ceny lokalu. Wysokość bonifikaty jest uzależniona od okresu zamieszkiwania w danym lokalu.
  
Bonifikaty stosowane przy sprzedaży mieszkań wyglądają następująco:
 
 • 25% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;
 • 50% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 5 do 10 lat;
 • 85% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 10 do 20 lat;
 • 95% obniżki – jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
  
Dodatkowe bonifikaty:
 
 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla kombatantów
 • 10% obniżki od ustalonej ceny – dla Pionierów Szczecina (W przypadku, gdy kupujący lokal jest kombatantem i Pionierem Szczecina udzielona będzie jedna bonifikata dodatkowa w wysokości 10% ustalonej ceny).
  
Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość bonifikaty:
 
 • bieżące opłacanie przez najemcę czynszu wraz z opłatami dodatkowymi przez okres 5 lat – jeżeli w tym okresie najemca miał zaległości, bonifikata zostanie obniżona o 20%,
 • skorzystanie przez najemcę z pomocy gminy w formie umorzenia należności czynszowych w okresie 10 lat poprzedzających wykup – bonifikata zostanie obniżona o kwotę umorzenia.
  
UWAGA: bonifikata nie przysługuje najemcy który:
 
 • nie zamieszkuje stale w nabywanym lokalu,
 • posiadał (bądź jego małżonek) tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub jego części w okresie 10 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży.
 
Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, nie będą uwzględniane żadne nakłady poczynione przez najemców na wykonane w lokalu prace remontowe.
 
Wnioski o wykup mieszkań najemcy mogą składać w siedzibie zarządcy danego lokalu. Do wniosku dołączyć należy dokument uprawniający do zajmowania lokalu (decyzja, umowa najmu). Zarządca dokona weryfikacji wniosku pod kątem możliwości sprzedaży danego lokalu i uzupełni go o niezbędną dokumentację.
 
Uwaga: w Szczecinie istnieje pula mieszkań wyłączonych ze sprzedaży. Wśród nich są lokale znajdujące się w zasobach Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego. Adresy mieszkań wyłączonych ze sprzedaży można znaleźć pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Zalacznik_zasob_do_Zarzadzenia_189_z_23_04_2012.pdf
 
Więcej informacji na temat sprzedaży mieszkań komunalnych można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 
 • 91 42 45 770 – mieszkańcy rejonu nr 1 – TBS-Prawobrzeże z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 61a
 • 91 42 45 422 – mieszkańcy rejonu nr 2 z siedzibą przy ul. Kościelnej 12; mieszkańcy rejonu nr 5 z siedzibą przy ul. Kadłubka 24a
 • 91 42 45 424 – mieszkańcy rejonu nr 3 z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 2/3
 • 91 42 45 157 – mieszkańcy rejonu nr 4 z siedzibą przy ul. Kadłubka 24a
 • 91 42 45 769 – mieszkańcy rejonu nr 6 z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 9
 • 91 42 45 418 – mieszkańcy rejonu nr 7 z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 33, mieszkańcy rejonu nr 8 z siedzibą przy ul. Niemierzyńskiej 22; mieszkańcy rejonu STBS z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
 • 91 42 45 433 – mieszkańcy rejonu nr 9 z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 33; mieszkańcy rejonu nr 10 z siedzibą przy ul. Łokietka 22; mieszkańcy rejonu nr 15 z siedzibą przy ul. Goszczyńskiego 4
 • 91 42 45 044 – mieszkańcy rejonu nr 13 z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 30
 • 91 42 45 044 – mieszkańcy rejonu nr 14 z siedzibą przy ul. Szpitalnej 18
 
 
infolinia: 91 43-45-448

informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-04-09 o godzinie: 09:55:07 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski