Kalkulator obniżki czynszów

Biuletyn Informacji Publicznej
Ochrona danych osobowych - RODO

Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-04-08

Obniżki czynszów
Gmina Miasto Szczecin prowadzi politykę czynszową zmierzającą do ustalenia czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym i na stopniową likwidację wieloletnich zaniedbań w sferze remontów.
 
Dla kogo obniżka?
 
Obniżkę czynszu może otrzymać najemca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
 
 • Zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony,
 • Spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu.
Dochód uzależniony jest od najniższej emerytury (od 1 marca 2013 r. wynosi ona 831,15 zł) i nie może przekraczać:

Wartość obniżki Gospodarstwo 1-osobowe Gospodarstwo 2-osobowe Gospodarstwo 3-osobwe Gospodarstwo 4-osobowe Gospodarstwo 5-osobowe Gospodarstwo 6-osobowe Gospodarstwo 7-osobowe Gospodarstwo 8-osobowe
40% 1 662,30 2 493,45 3 740,17 4 986,90 6 233,62 7 480,35 8 727,07 9 973,80
30% 2 077,87 2 992,14 4 488,21 5 984,28 7 480,35 8 976,42 10 472,49 11 968,56
15% 2 327,22 3 324,60 4 986,90 6 649,20 8 311,15 9 973,80 11 636,10 13 298,40
   
 • Nie posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu lub za zgodą gminy spłaca zaległości w ratach
 • Zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej
a) 50 m2 – dla gospodarstwa jednoosobowego
b) 60 m2 – dla gospodarstwa dwuosobowego
c) 70 m2 – dla gospodarstwa trzyosobowego
d) 80 m2 – dla gospodarstwa czteroosobowego
e) 90 m2 – dla gospodarstwa pięcioosobowego
f) 100 m2 – dla gospodarstwa sześcioosobowego, w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 10 m2.
 
Jeżeli najemca zajmuje lokal, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 4, a oświadczy, że podejmie działania w celu zamiany zajmowanego lokalu na mniejszy, gmina może jednorazowo udzielić obniżki czynszu.
 
W przypadku osoby bezrobotnej wymagany jest dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Obniżka nie przysługuje osobie bezrobotnej, która odmówiła przyjęcia proponowanej oferty pracy.
 
Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy.
 
Do oszacowania wysokości obniżki czynszu w konkretnej sytuacji, może być pomocny kalkulator umieszczony na stronach Urzędu Miasta Szczecin.

Niezbędne dokumenty
 
Aby uzyskać ulgę, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów, są to:
 
 • wniosek o udzielenie obniżki czynszu
 • deklaracja o dochodach najemcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)
 • zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające deklarowane, osiągnięte przez najemcę i wszystkich członków gospodarstwa domowego dochody
 • decyzja o wysokości przyznanej renty lub emerytury (odcinki za 3 miesiące)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
 • orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
Kiedy i gdzie składać dokumenty?
 
Najemcy składają wnioski o obniżkę czynszu wraz z załącznikami w siedzibach zarządców mieszkaniowego zasobu komunalnego, którymi są:
 
 • Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – ul. Mariacka 25 w Szczecinie
 • rejonowe siedziby ZBiLK – ul. Kościelna 12, Komuny Paryskiej 2/3, Kadłubka 24a, Podhalańska 9, Jagiellońska 33, Niemierzyńska 22, Łokietka 22, Kaszubska 30, Szpitalna 18, Goszczyńskiego 4
 • Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”, ul. Batalionów Chłopskich 61a, ul. Mariacka 24
 • Szczecińskie Centrum Renowacyjne, ul. Bogusława X 52/2
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w ZBiLK pod numerem 91 43 45 448.
 
Obniż czynsz poprzez zamianę!
 
Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań komunalnych poprzez pomoc ich użytkownikom, którzy mają kłopoty finansowe. Proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu. Nie wyklucza się możliwości uzyskania lokalu większego w wyniku zamiany. Zamiany będą dotyczyć wyłącznie lokali komunalnych oraz z zasobów Szczecińskiego TBS, TBS „Prawobrzeże” i Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego.

informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-04-08 o godzinie: 10:31:55 przez użytkownika Tomasz Owsik-Kozłowski